Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 03:42 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φίκος Ο Μικρόκαρπος (Ficus microcarpa)

Παρατηρητής

chenyinghsiao

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 05:45 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

penlock

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2020 02:16 ΜΜ CST

Τόπος

台灣台中市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atikhun

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 01:25 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

naturalist14740

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist001

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 08:32 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deerjacksonhu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 08:45 ΠΜ CST

Τόπος

台灣台北 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 08:48 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ray600520

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 12:32 ΜΜ CST

Τόπος

TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony2148

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 12:17 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dvsseed

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 12:40 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

cerce

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 01:46 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony2148

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 10:57 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

borchuan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2022 12:30 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthonylee2

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:06 ΠΜ UTC

Τόπος

Taitung, TW-TA, TW (Google, OSM)
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

fmwang99

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 10:04 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecanorchis

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Περιγραφή

Glochidion lanyuense Gang Yao & S.X. Luo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecanorchis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssnp007

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 10:13 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 10:43 ΠΜ CST

Τόπος

Yulin, TW-TA, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlifeduck

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 11:44 ΠΜ CST

Τόπος

卓溪鄉, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yangsheng

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 11:29 ΠΜ CST

Τόπος

台灣花蓮縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yiju1

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 11:39 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 11:53 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chinaberryhuang

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 03:24 ΜΜ CST

Τόπος

台灣宜蘭縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist2953

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 08:12 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο (Γένος Galium)

Παρατηρητής

williambill

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 10:08 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ytt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2016

Περιγραφή

Plant observed in field, photographed, and collected by one or more of T. Yahara, S. Tagane, H. Toyama, plus additional collectors in dwc:recordedBy field. Field determination by S. Tagane, unless specified in dwc:identifiedBy. Collection code: YTT_V4176.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxnuraliev

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2011 09:28 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lululee0621

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jodyhsieh

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amy1510

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxhsieh

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 10:57 ΠΜ CST

Τόπος

台灣宜蘭縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2017 02:17 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalistchu

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 01:51 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandy550

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 04:57 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrrkai

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 02:12 ΜΜ CST

Τόπος

台灣嘉義縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lllcmingslll

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 07:25 ΠΜ CST

Τόπος

曹源路 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jessie0220

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 01:57 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skwang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 01:04 ΜΜ CST
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

tony2148

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2021 09:52 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy0406

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 10:40 ΠΜ CST
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

leaf0605

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 10:02 ΠΜ HST

Τόπος

台灣台北 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chang_zhi_xiang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billikrochuk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2016 03:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenghsin

Ημερομηνία

Ιούνιος 2004

Τόπος

Hualien, TW-TA, TW (Google, OSM)