Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arodr1495

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Περιγραφή

Nurse Shark living in the wild

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ck2az

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 05:12 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudyard

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 02:05 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 12:23 PM CDT

Περιγραφή

largest one I've seen in DFW for sure. With a group of 25 folks. Consensus was 8-10 feet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoology123

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2018 11:17 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrelsparverius

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebartok

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2018 10:50 AM EDT

Τόπος

Tweed, ON, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Fresh, nectaring at Wild Bergamot.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbyfingers

Ημερομηνία

Ιούλιος 1999

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)