Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sejanaturalista

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2020 06:07 ΠΜ JST

Περιγραφή

Registro realizado por ricardobrus no instagram e reproduzido com autorização.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2012 09:16 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsssss

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Goiás, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Host tree is Libidibia ferrea (I think?).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabioivoperdigao

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 11:53 ΜΜ -03

Περιγραφή

Uma das maiores mariposas do mundo, encontrada em guapimirim durante a excursão de zoologia III da UFRJ.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renata_xavier

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2019 06:42 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liakajiki

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2020 08:07 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ev4nw01f

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2012 12:02 ΜΜ PDT

Τόπος

Ichilo, Bolivia (Google, OSM)

Περιγραφή

Mothra!