Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gstclair

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 04:27 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Around Texas Baby Blue Eyes Flowers and the same size. White color form or something different?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgsikes

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 01:58 ΜΜ CDT

Περιγραφή

The last picture is UV flora, aka Bee vision

This population was discovered by William R. Carr in 1998.

Thank you so much @knightericm !

I went to Bell county to see Tubular Bluestar (Amsonia longiflora var. salpignantha) yesterday.
Do you know we used to have many Tubular Bluestar, or Trumpet Slimpod in Austin? These rare plants grow on the limestone hills or in rocky canyons in Travis county.
An old record from Wisconsin State Herbarium, April 1947, the plants were collected at "Hillside above old Black? cemetery, crossroad from Dallas Highway to Cameron Road. 10 miles north of Austin". Once common in East Austin, now all of them are gone, except maybe one or two locations hidden somewhere in Austin.

*Edited: If you have these plants growing on your property, please let us collect their seeds for the seeds bank. Thank you very much.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abigailbierzychudek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 11:09 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

aprilsee

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 02:27 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Eating a Bullfrog tadpole

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

wafflemaster135

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 02:06 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Athena is back!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2016 01:04 ΜΜ CST

Περιγραφή

2nd known location in Texas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joyhayes1920

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 03:51 ΜΜ CDT

Τόπος

Burnet, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

White?!?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william964

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 02:07 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davies68

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 04:38 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew498

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 10:12 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meganphillipslowery

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 06:03 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόλαιμη Πάρουλα (Setophaga dominica)

Παρατηρητής

jellyfishmambo

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 11:04 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauradugan

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 04:10 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnanthescout

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 02:25 ΜΜ CST

Περιγραφή

Following the (self-proclaimed) golden rule of plant-hunting: where there's one, there's always more. And there weren't just more, one had a flower! Initially found on Wednesday (https://www.inaturalist.org/observations/150686422)

Localized population restricted to bare patches covered died-back grass
and occasional leaf litter. Estimated 12-18 plants in this population. In a very narrow patch of ground between sidewalk and Inner Campus Drive and southern wall of Wagener Hall, partially to fully shaded by a few trees.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianshelburne

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 12:42 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katemasonmurphy

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 05:44 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnanthescout

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 04:44 ΜΜ CST

Περιγραφή

A somewhat blurry but nonetheless useful side-by-side comparison of fruits between T. perfoliata and T. biflora. ID is for plant on the top (T. perfoliata).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnanthescout

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 09:34 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgw_atx

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 09:49 ΜΜ CDT

Περιγραφή

"What the heck is that thing? Oh, it's one of those flies. No wait, it's two of those flies!"

Glad I was able to get a decent shot of this pair - these are really cool looking flies.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vsvogelaar

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 11:26 ΠΜ CDT

Τόπος

Garfield, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)

Παρατηρητής

lisamh

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 12:21 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhauser

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 02:46 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnanthescout

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 10:09 ΠΜ CST

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Yellow sap. 2 Individuals along the road.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

animebirder

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 06:29 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanylife

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 09:37 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 08:42 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kucycads

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gstclair

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 08:07 ΠΜ CDT

Τόπος

Garfield, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuliris

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 09:47 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farkleberry

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 08:54 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnanthescout

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 10:35 ΠΜ CST

Περιγραφή

Aristolochia erecta?

Growing on silty, clay soil, bare ground south of Waggener Hall. Will monitor for flowers if confirmed. Would be a rather interesting location for this species, in the middle of UT Austin campus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

arnanthescout

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 12:18 ΜΜ CST

Περιγραφή

Convolvulaceae or possibly Aristolochia. Not sure.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merveagar

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 10:01 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδοβούτι (Gavia stellata)

Παρατηρητής

vincentobrien

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 10:08 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgw_atx

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 02:40 ΜΜ CST

Περιγραφή

Starting to catalog some of the plants in our neighborhood greenbelt. Lots of this growing along woodland edge.

Thanks for any ID help + tips on what features to photograph!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eosimias

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 12:37 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 11:40 ΠΜ CST

Περιγραφή

This sandy soil endemic was one of my target species on an excursion on this date. This population is apparently the type locality of the species, very near its namesake Sayersville, TX.
Note the very hispid stems, pedicels, etc. The hairs are long and mostly retrorse (pointing downward). Original description here:
https://bioone.org/journals/lundellia/volume-2001/issue-4/1097-993X-4.1.30/A-New-Cryptic-Species-of-Nemophila-Hydrophyllaceae-from-Texas-and/10.25224/1097-993X-4.1.30.full

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 12:20 ΜΜ CST

Περιγραφή

This population of Blue-eyes was variable in its pubescence. The present individual was typical of sayersensis with densely hirsute, retrorse pubescence. Note the pair of purple spots at the base of the petals on the outside of flower (2nd image).
The setting here is different from an earlier observation at the type locality. The site is sandy loam on a roadside adjacent to a hackberry-elm-ash bottomland woodland along Big Sandy Creek. So this type of habitat would be typical of phacelioides except that these plants were bristly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keithbabb

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 09:52 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnyochum

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 09:52 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

currenfrasch

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 04:48 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

bburgett

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Observing pair of nesting owls

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebhelsel

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 08:16 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

baldboyoutdoors

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 10:20 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atomiclauren

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 05:30 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atomiclauren

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 05:15 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idat51

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jereddavenport

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 12:56 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

riverahlquist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 06:39 ΜΜ CST

Περιγραφή

male, pair seen mating

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nate_sabo

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 03:14 ΜΜ CST

Περιγραφή

The unusual banding on the chest threw me off, looking for verification. Was flying and vocalizing with another clearly Red-Shouldered Hawk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmc-

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 03:10 ΜΜ CST

Περιγραφή

ID by call too

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kucycads

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 02:29 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tendingoaks

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2023 11:14 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 08:33 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelle_bertelsen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 08:52 ΠΜ CST

Τόπος

Bee Cave, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debbiegiroux

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 01:10 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

noah_krivi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 09:39 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babaganoutch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 08:32 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorengel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020 10:27 ΠΜ CST

Τόπος

Dallas, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Cedar Brake Trail at Dallas Nature Center

Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

lisamh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 04:41 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

texsungirl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 07:32 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2023 10:23 ΠΜ CST

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnanthescout

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 02:29 ΜΜ CST

Περιγραφή

Typically I don't find these with their flowers fully open.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paige186

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 10:28 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caadams07

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 10:31 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendelia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 10:51 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

amanda121121

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2023 10:45 ΠΜ CST

Περιγραφή

There were two in the nest. 1 flew off before I could get a photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vriesea

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 02:05 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gardenhen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Περιγραφή

Merlin ID'd the sound as Red-bellied, but the yellow belly makes me think Golden-fronted. Please help.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

aprilsee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 05:51 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pantzed

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 07:36 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

noah_krivi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 03:08 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kat_nightingale

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2023 02:06 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnanthescout

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 02:27 ΜΜ CST

Περιγραφή

An odd plant I did not recognize. At first thought it was some sort-of Cardamine or Nasturtium, but upon noticing the developing inflorescence realized it was likely an Asteraceae. Growing on a weedy, shaded lawn near the Flawn Academic Center.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωρακωτή Σκαλίδρα (Calidris melanotos)

Παρατηρητής

bradymh

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 10:06 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bennybluestem

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 11:57 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hunter_bailey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 02:00 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnanthescout

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2023 02:54 ΜΜ CST

Περιγραφή

This is the first time I've been completely bamboozled by a plant in a while. Maybe because it isn't a vascular plant...

I didn't liverworts existed in Texas. So cool, never seen one before!

Growing in a garden bed in the elevated "patio" area around Welch Hall, under planted yaupon holly and other planted bushes. Appears to be some weed barrier covering much of the area. Population spread across much of the entire bed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_tx

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 02:51 ΜΜ CST

Περιγραφή

McKinney Falls State Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_krivi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 11:20 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soilmagic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2023 01:33 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clairesorenson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 03:14 ΜΜ CST

Περιγραφή

We have had several huge groups of female red-winged blackbirds covering our yard this winter. A smaller group visits every morning and evening. They usually migrate through but never stay all winter, and never in these numbers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katherined

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 07:00 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

spadefootatx

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyfiltness

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 11:45 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjansen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 06:36 ΜΜ CST

Περιγραφή

Been here for a week, doesn't stop with human activity

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

vincentobrien

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincentobrien

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 11:29 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradmoon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spurgeckr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 11:49 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbowser

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 03:38 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Swarming above snow in forest. Collected six specimens: three males and three females.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

atxbackyardigan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 02:47 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericisley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 10:44 ΠΜ CST

Τόπος

Garfield, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγακήρυλος (Megaceryle alcyon)

Παρατηρητής

amynature

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 12:51 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 11:21 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertogn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 11:15 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorengel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 09:04 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farkleberry

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)