Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο (Γένος Geranium)

Παρατηρητής

natalieb02

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 11:22 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Love this color

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cameronjohnson2

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2020 04:38 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

ardell

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 06:13 ΜΜ CST

Περιγραφή

A roost of five Short-eared owls.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyfiltness

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 12:51 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colleendieter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)

Παρατηρητής

txnaturewatch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Holes made by woodpeckers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treesrfun

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 03:22 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

ashwinvn2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 05:46 ΜΜ CST

Περιγραφή

There were 5 or 6 short-eared owls in the distance that I initially heard calling. A lot of the recent sightings of these have come from Brita Olson Rd, but these came from Wells Ln. They eventually flew east to the other side of the road

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)

Παρατηρητής

txnaturewatch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giddyup

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 05:05 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbarr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 10:26 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

cyndie42

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 10:36 ΠΜ CST

Περιγραφή

Vacant lot

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesley_v_strong

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 12:10 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σάλβια (Γένος Salvia)

Παρατηρητής

jepetray

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 01:36 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollymac

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 09:09 ΠΜ CST

Τόπος

Austin, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

ID help please.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

georgeafghan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 09:06 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txnaturewatch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cameronjohnson2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2019 08:21 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

congere

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 10:58 ΠΜ CST

Περιγραφή

Beautiful fall colors on the creeper!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claireferguson2102

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 09:59 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenmoorhead

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 01:25 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 05:17 ΜΜ CST

Περιγραφή

"limey clay banks and near waterfalls on a small stream running through limestone"
Yellow antheridia (see first, second and third picture)
https://www.backyardnature.net/n/x/fossombr.htm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggilker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 08:28 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

courtneygrove

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:17 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blacknbluesa1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evan_trees

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 04:17 ΜΜ CST

Τόπος

Austin, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristiefwench

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 07:28 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wafflemaster135

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:35 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

riverahlquist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:09 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

banditoeagle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:22 ΜΜ CST

Τόπος

Austin, TX 78746 (Google, OSM)

Περιγραφή

Unsure

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisset30446

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 11:11 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

sbeep

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 06:30 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cameronjohnson2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2020 09:06 ΠΜ CST

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

riverahlquist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:52 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόλαιμη Πάρουλα (Setophaga dominica)

Παρατηρητής

bcvi

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 12:11 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

eggsnbakon2new

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:32 ΠΜ CST

Τόπος

San Antonio (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)

Παρατηρητής

egtaylor

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 04:23 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 10:15 ΜΜ CDT

Περιγραφή

This one is new to me, I've been to Riata pond many times but didn't see these plants here before.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 03:51 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmelton7

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 05:34 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marathonvet

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 12:55 ΜΜ CST

Περιγραφή

Larger than P. caerulea.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 06:05 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcusdracos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 12:08 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

backyardfieldguides

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

devinpedraza

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 06:24 ΜΜ CST

Περιγραφή

!!! Leucistic Red-tailed Hawk :D !!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

cameronjohnson2

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2019 09:47 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

gardenhen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)

Παρατηρητής

scamack

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 02:06 ΜΜ CST

Τόπος

Austin (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

probably_exists

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 05:39 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Took the long way home from a Texas Watershed Steward workshop in Giddings to check on the status of a King's Highway historical marker and drive over the Middle Yegua bridge on CR 326 near my house. A stop on the way.
Zoomed in from a distance. I could not see the stock tank behind the trees from the road, but it is shown on Google Maps.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorengel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 02:40 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Growing on dead loquat tree.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenmoorhead

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 09:32 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lydia_hummer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 11:18 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincentobrien

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 09:57 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnanthescout

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 12:08 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sekhmet

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 10:53 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδώδη (Τάξη Rosales)

Παρατηρητής

barbara93183

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:04 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)

Παρατηρητής

sbeep

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 11:07 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbeep

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 10:16 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kip_lary

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:06 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 12:37 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobhixon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 10:58 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strangecupatea

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 09:20 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlands

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 11:12 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 12:30 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barnowl66

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 09:16 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuel_s22

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 09:24 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρπούζι (Citrullus lanatus)

Παρατηρητής

cathrynploehn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 11:37 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)

Παρατηρητής

strangecupatea

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 08:20 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπομέα (Γένος Ipomoea)

Παρατηρητής

elizabethompson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 08:52 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txoasis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 11:43 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

lasuprema

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

lplevak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 11:07 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strangecupatea

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 07:22 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherbentley04

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherbentley04

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

organicc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 01:36 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rossana48

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 02:30 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κράταιγος (Γένος Crataegus)

Παρατηρητής

joshua_tx

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 02:57 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andingenvironmental

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 12:14 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

hollypf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2009 03:07 ΜΜ CST

Περιγραφή

Leucistic

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rustyflowerpiercer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nolandmartin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 04:16 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόμη Της Αφροδίτης (Adiantum capillus-veneris)

Παρατηρητής

nolandmartin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 04:19 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)

Παρατηρητής

janeweeden

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 09:24 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdingtexan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 05:42 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyndie42

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 10:01 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Not sure what caused this on the end of the leaf. Could not see evidence of insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyndie42

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 10:17 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Eisenhower

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinkaxolotl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 07:48 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annagrogan9

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 08:51 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόπρασο (Allium ampeloprasum)

Παρατηρητής

mattrobbins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 04:46 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Not sure if this is a wild leek/garlic as it is not in bloom but I have some growing nearby, about 4 feet away. Bulb is about the size of a golf ball

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebbin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 03:16 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austinsnaturemuffin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 04:47 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

hothouseflower

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 09:48 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Dry seed head, contact with soil, germinating

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxwell_solomon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 08:09 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyfiltness

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 12:00 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredzagst

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Westcave Nature Discovery Center

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awblair

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 11:39 ΠΜ CDT

Περιγραφή

One last shot of them...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathymcaleese

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 11:02 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_pav

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 01:48 ΜΜ CDT