Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carnifex

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 01:34 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχειλίνες (Υποοικογένεια Megachilinae)

Παρατηρητής

juan_herpheart

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 12:30 PM SAST

Τόπος

Marbella (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

frank007

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 08:47 PM CET

Περιγραφή

Male and Female on the same flower. Males from Lasioglossum pallens are the only member of the Lasioglossum tribe in central europe which has such an early flight period.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robink98

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 10:40 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

mobbini

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2017 04:18 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_koleman

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2019

Τόπος

Milano (Google, OSM)