Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

dbocanumenthe

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Tolima, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brunoornitologia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 11:08 ΠΜ -03

Τόπος

Itajubá, MG, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eccentric_entomophile

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Περιγραφή

Pleasing fungus beetle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

techuser

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)

Παρατηρητής

esteban_villa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 10:47 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helio-lourencini

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 04:58 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaerysse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 06:16 ΠΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciano_bernardes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mila_muller18

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021

Τόπος

Saí, SC, Brasil (Google, OSM)

Περιγραφή

Olá! Alguém poderia me dizer se esta também é ninfa de cigarrinha?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frederico_salles

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 03:53 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

josev_ge

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 11:20 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bellbird20

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 09:26 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camilamagro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 10:09 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariana912

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2021 01:44 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielmesa1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 05:03 ΜΜ -05

Περιγραφή

Larvas de escarabajo alimentándose entre raíces de orquídeas. Algunas han entrado en el proceso de metamorfosis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caiocrelier

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 12:00 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eccentric_entomophile

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Περιγραφή

Fungus beetle. It wipes a leg across itself in the second and third pictures.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolyscarolinis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 12:40 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marceloamores

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 08:45 ΠΜ -05

Περιγραφή

BIDENS ANDICOLA H.B.K., Nov. Gen. et Sp. 4:237 (186). 1820; B. andicola H.B.K. vars. normalis and heterophylla O. Kuntze, Rev. Gen. PI. 3^II^: I36. 1898; B. fruticulosa Mey. and Walp., Nov. Act. Nat. Cur. 19 Supplem. I. 271. 1843.

Descript. amplific.- Herba perennis, semi-procumbens vel etiam erecta, valde hispido-pubescens vel fere glabra, ramosa, 2-8 dm. alta, caulibus parce angulatis. Folia 1-7 cm. longa, valde polymorpha; nunc indivisa, ovata, serrata, sessilia vel alato-petiolata, ad apicem obtusa vel subacuta; nunc tripartite vel 1-3-pinnata foliolis ovatis vel lanceolatis vel linearibus et ad apicem sensim vel abrupte apiculatis. Capitula ramos terminantia, longe pedunculata, radiata; pansa ad anthesin 2-4 vel rarius etiam usque ad 5.5 cm. lata, 0.7-1.4 cm. alta. Involucrum perspicue hispidum, bracteis ex-terioribus 8-10, lanceolatis vel lineari-oblongis, ciliatis, supra saepe glabratis, apice plerumque obtusis, quam interioribus lanceolatis dense hispidis plerumque multo brevioribus. Flores ligulati saepius 8, lutei, ligula elliptico-oblanceolati, apice plerumque minute 3-denticulati, 1.2-2.5 cm. longi. Achaenia tenuiter linearia, inferne sensim attenuate, obcompresso-quadrangularia, sulcata, supra plus minusve erecto-hispida, fusco-nigra, corpore 0.7-1.4 cm. longa et 0.4-1 mm. lata et paleas demum superantia, apice bi- (vel pauca tri-) aristata, aristis tenuibus, brunneo-stramineis vel rubescentibus, re-trorsum hamosis, 1.7-3 mm. longis.

BIDENS ANDICOLA var. DECOMPOSITA O. Kuntze, I.c.; B. macrantha Griseb., Abhandl. Goett. I9:I38 I874; B. grandiflora Balb. var. breviloba 0. Kuntze, I.c.-Folia 2-3-pinnatisecta, usque ad I dm. longa, achaeniis superne valde attenuato-elongata.

For many years the identity of the South American Bidens andicola has been obscured for herbarium workers by the great multiplicity of foliage forms encountered. WEDDELL, as early as 1856 (Chloris And. 1870) described it as a polymorphous plant ("Plante polymorphe et très repande dans la chaine, mais presque exclusivement alpestre"). Later, OTTO KUNTZE, who like WEDDELL had collected in South America, commented upon the variability of the leaves ("Eine robuste Art mit einfach oder mehrfach ternatisecten Blättern, mittelgrossen gelben Strahlblüthen, ziemlich grossen Blüthenköpfen, äusseren zottig behaarten Involucralbracteen etc., aber in Bezug auf Blatttheilung wie manche andere Bidens-Art sehr variabel"; Rev. Gen. Pl. 3^II^: 136. 1898). In herbaria the numerous foliage forms are seen to simulate corresponding forms of B. triplinervia H.B.K. (B. humilis H.B.K., B. crithmifoliac H.B.K., etc.), and this has led often to confusion between the two species. Recently I was enabled, through the courtesy of OTTO BUCHTIEN (cf. SHEREFF, BOT. GAZ. 76: 151. 1923), to study a great number of specimens collected by him and displaying a wide range of variation. From these (all in Herb. Field. Mus.) and many others, totalling more than two hundred specimens, the preceding descriptions are drawn. It was found that sometimes, in poorly developed material, distinction from B. triplinervia is apparently impossible. In well developed material, however, the distinctions are usually very definite, B. andicola being coarser, its thicker heads having commonly about eight instead of commonly about five rays[4], etc. B. andicola has the paleae shorter than the mature achenes and this character separates it from the surprisingly similar aggregation of Mexican forms (Purpus 1547, 1548, 2637, 4135, 5089, 5620; Rose and Painter 6666, 7949; Pringle 4915; E. W. Nelson 3220, etc.) that in late years have passed erroneously under the name B. daucifolia DC. In the latter[5] the paleae are usually very blackish above and commonly surpass the mature achenes.

Occasionally a form of B. andicola is found with the leaves highly compound and the achenes strongly narrowed above, somewhat like those of Cosmos. If it were not for various connecting forms this would seem to be specifically distinct. KUNTZE, who himself collected specimens of it, referred at least one of them, a plant from Cochabamba, Bolivia (Herb. N.Y. Bot. Gard.) to B. andicola, naming it var. decomposita. In a careless moment he named a precisely identical form from between Cochabamba and Rio Juntas, Bolivia (Herb. N.Y. Bot. Gard.) B. grandiflora Balb. var. breviloba, although B. grandifjora is a Mexican species and is not known to occur in South America.

[4] Unfortunately, B. triplinervia produces at times an 8-rayed form. Discussion of this form must be deferred until a later date.

Sherff, E. E. (1926). Studies in the Genus Bidens. VII. Botanical Gazette, 81(1), 25-54.>>

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gasperinbio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:38 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rstlaurent

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 07:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egiehl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2007 12:58 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateus21

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020 03:05 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anderson62

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2020 04:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wellington2902

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 10:36 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eridiane

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2016 09:15 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flsantos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2008 11:53 ΜΜ -04

Περιγραφή

Host plant: Calliandra tweediei Benth. [Fabaceae]. The nympha is camouflaged with the leaflets.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edithester

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 09:23 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isadoraquintana

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 12:28 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isadoraquintana

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020 06:07 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rontavius

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 05:08 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elisa_groll

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2014 04:30 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onildo_marini

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 10:10 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitiocandeias

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsssss

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Tocantins, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaoquental

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2020 11:19 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffharding

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2014 08:53 ΠΜ PDT

Περιγραφή

See the full description here: Herpetological Review 47(1), 2016
HEMIDACTYLUS MABOUIA (Tropical House Gecko). PREDATION, Vecchi and Harding (2016)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lexthelorax

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2020 09:22 ΠΜ -02

Περιγραφή

This juvenile is sibling to the one in the previous post, and the offspring of the adult female with a similar infection (posted earlier in Jan 2020)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmiudo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2019 07:44 ΠΜ -03

Περιγραφή

Species not registered I guess.