Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slobodna

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 12:40 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 02:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fliptoad

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 07:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sulcatus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

Sda1254

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arheyman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 02:45 ΜΜ PST

Περιγραφή

With live oak. Only found under one particular older growth tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαράσμιος (Γένος Marasmius)

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 07:49 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 12:43 ΜΜ PST

Περιγραφή

This was an odd mushroom. The stipes of several were fused together and one was fused upside down like it lost gravitropism.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonaleef

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Cortinarius atkinsonianus or very close

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 12:09 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Fruiting in a streambed close to exposed roots of Alnus rhombifolia

This was the most abundant fruiting I found, and there was also Paxillus involutus fruiting with the same tree

Fresh pins show no evidence of partial veil, but the stipe of some mature fruitbodies seems to have a ring

Hymenium stains blue quickly

Dry older specimens acquire red tones on lower half of the stipe

Pores and stipe deep brown/red with KOH

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adambryant

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 05:03 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Farinaceous odor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adambryant

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 05:34 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Bitter, then hot taste

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 03:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindsaybest

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2021 04:08 ΜΜ HST

Περιγραφή

Found growing in potting soil

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougoverman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 01:31 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 10:08 ΠΜ MDT

Περιγραφή

orangey-red staining, ornamented stipe and partial veil margin
Rhizomorphs present.
In duff of Quercus (Q. arizonica? and alligator juniper).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 08:09 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 03:15 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 05:28 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Smells like rotting meat, grows on the ground.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kentonkwok

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malacothrix

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Περιγραφή

.ab1 files located at
https://drive.google.com/drive/folders/1kNNLOmvrjm_yGhaG6ObyGP9jq1xeh2_y?usp=sharing

Fruitbody 2.7x1.3 cm

Found near Tanoak and Pine with Rhododendron and Huckleberry nearby with Manzanita some 30m away. When it was found it was cut in half and apparently oozed a whitish latex. Fresh aroma similar to Lactarius rubidus.

Collected by Katrina S. during SOMA foray.

Microscopic features at 1000x in KOH and also with Melzer's

Spores amyloid, globbose, 6.5-10.5um with reticulate ornamentation.

Unusual basidia, appears mostly 2 spored but maybe these cells are something else.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malacothrix

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 09:39 ΠΜ PST

Περιγραφή

Large fruiting of very large mushrooms. KOH reaction Pictured - darkening of cap and orange on context of stipe and cap.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malacothrix

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 10:20 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Mild farinaceous odor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loganc1224

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020

Τόπος

My yard (Google, OSM)

Περιγραφή

I found this peculiar looking mushroom while walking around my yard. It had ring-like ridges and was funnel-shaped at the top. It had blue towards the edges and gradually faded to green towards the center. In its center it had a small pool of water. It’s too was only about 4 inches in diameter. It was the only one of its kind in my yard and all the other fungi in my yard looked nothing like it. I’ve never seen a mushroom like this before and I was wondering if anyone would be able to identify it?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nekoq_in

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 12:53 ΜΜ JST

Περιγραφή

ベニセンコウタケ

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riparianwind

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Gifu, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonaleef

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2018 01:16 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Tylopilus cf. plumbeoviolaceus

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pseudomyrmex

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 03:23 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Under oaks, mostly silver leaf.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2020 03:34 ΜΜ PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindsaybest

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindsaybest

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arheyman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2020 09:22 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arheyman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2020 05:19 ΜΜ PST

Περιγραφή

Single specimen found with live oak and bay laurel in riparian corridor. Silvery stipe, farinaceous odor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2013 03:01 ΠΜ PST

Περιγραφή

Growing out of a turret spider burrow!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anotherminh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2020 01:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 03:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jugbayjs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 07:37 ΜΜ EDT

Περιγραφή

male

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2014 12:21 ΜΜ PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adambryant

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2016 01:48 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Mild tasting.
Stipe white with light pink blush.
All gills reach stipe.
Yellow stains turning brown.
Gills cream to light yellow-cream.
Odor shrimpy.
Cap beautiful true red to gold or beige-white in some spots, not viscid in age, margin not sulcate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 03:48 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coolmonte

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megperry

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 06:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Tentative ID, not an expert in fungus ID.
In wood chips under a blue oak in a residential neighborhood. ETA someone with more knowledge suggests this is S aeruginosa rather than S caerulea.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2019 12:44 ΜΜ PST

Περιγραφή

This Bobcat was seen casually working its way up the Big Sur Gorge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dkincmbria

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2020 11:54 ΠΜ HST

Τόπος

Cambria, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flygrl67

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Περιγραφή

Coastal Live Oak woodland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex993

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2020 03:19 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Not one I’m familiar with— iNat suggests hygrophorus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adambryant

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

ID is best guess. Fruiting from a moist, moss-covered stream embankment under tanoak on a dry day (no rain for over a week). 20 or so fruitbodies scattered singly across 5' x 8' area. They presented as small dark gray pins, but turned out to be brown under magnification. About 10-15mm tall with heads/caps 1-2mm. Wiry and flexible, bouncing back quickly after bending and releasing.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2020 02:51 ΜΜ PST

Περιγραφή

These were growing in a crevice near the bottom entrance to the Bear Gulch Caves. Any ideas, @flygrl67 , @euproserpinus, @rjadams55 , @danielgeorge?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 02:17 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I was shocked to see around a dozen of these diminutive mushrooms coming up through the oak duff in late June. Their spores are bright yellow and although there was some bruising to the gills, the stipes did not change color even an hour after being cut in half. The stipes are striate and yellow along their length. I tried keying them out using "California Mushrooms: The comprehensive identification guide" but I kept coming up with some kind of Xerocomellus, but the lack of red on the stipe seems to eliminate that genus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickiegurney

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2018 11:26 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adambryant

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arheyman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2020 09:42 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

disciseda

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 09:03 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Section vaginatae, in soil under Quercus arizonica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coolmonte

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2020 10:07 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctrubo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2018

Περιγραφή

Cap- deep purple,smooth, fine striations on margin. Stalk-fragile, 6.5 cm x 1 cm. Note dingy yellow at base of stalk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuheyenuh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2020 03:53 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Distinct umbo and unusually wavy stipe? Or is that just me.
Edit: it's because it wasnt a serrulata lmao

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arheyman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2019 01:09 ΜΜ PST

Περιγραφή

On dead wood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micheleo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2019 01:58 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Growing in a lawn. Broken gills produce a white latex

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 10:41 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Amazingly pink.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 01:16 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Russula brevipes and Hypomyces lactofoulum close by. 3 separate fruitings within 5 m circle, 2 fruitings under decaying wood log

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2016 12:55 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2016 12:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenfelice

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2018 01:41 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellyruth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 02:48 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2016 10:19 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019 02:31 ΜΜ PDT

Τόπος

Oaxaca, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adambryant

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

old_timer

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 03:48 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Habitat; in duff under coastal live oak.

Pilius: light brownish. 10 cm diameter. Has sheen & texture of A. phalloides seen in this proximity, in previous observations. They were greener but fresher.

Gills: free, white, close.

Stipe: 1.5 cm x 10 cm. Exotic pattern. Hollow near pilius. Bulbous base with thick volva.

Annulus: superior, skirtlike, withered, appressed (from aging?)

Not my freshest specimen from this location.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gremel

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2017 09:19 ΠΜ AWST

Περιγραφή

Found in loose soil, in an embankment (a small berm). Possibly attached to a dead root (likely a mahogany). It was detached from sandy soil easily without breakage. Young mahogany trees and Sig-id vines near by. Purple cap and same color on stipe. No attached veil present. Torn white fragments of veil around the limb. No scales, no warts (although, if this a young specimen, warts may develop as it matures). Gill attachment: free. Specimen size: about 10-12mm. Specimens found in area: 2.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmiguelsantos35

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2018 12:39 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blackangus

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2014 03:06 ΜΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaela

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2017 07:46 ΠΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2016 12:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2016 11:36 ΠΜ PDT

Περιγραφή

"aZ13" nom prov. (a Lepidella)
http://www.amanitaceae.org/?Amanita+sp-AZ13

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2016 10:55 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2016 09:17 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2016 12:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας (Otospermophilus beecheyi)

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 07:30 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Found as part of the 2019 Pinnacles Bioblitz.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2012

Περιγραφή

"dull pink"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomv

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 09:42 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinonbistro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinonbistro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2016

Περιγραφή

Placeholder name for the group.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinonbistro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2016

Περιγραφή

I’m trying to document these from various areas in Az. They seem to have a slightly pinkish cast and may be C. roseocanus. These will be accessioned to the Gilbertson Herbarium and sequenced I believe at some point so we can begin to see what we have here in our sky islands of Az.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinonbistro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018

Περιγραφή

On grassy ground under 5 needle pine with Douglas fir and aspen near. Elevation 8552’.

Collected by Brent Ewasiuk.

DNA Sequenced

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 09:36 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arheyman

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2019 01:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosa_californica

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2019 12:17 ΜΜ PST

Περιγραφή

Slimey, growing under Quercus agrifolia, about 2 inches tall

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flygrl67

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackieadams84

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2019 01:55 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arheyman

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2019 12:55 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer_riffle

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbentall

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Alongside driveway, Coast Live Oak woodlands

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattem

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2019 04:10 ΜΜ PST

Περιγραφή

Unsure. Found at base of pine.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul2george

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2018

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattem

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattem

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Περιγραφή

In live oak duff, among decaying downed oak.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2019 01:42 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panadora

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019