Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 10:03 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:59 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 11:16 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 10:06 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 10:50 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 11:12 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 12:13 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 09:00 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 08:55 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 09:04 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 11:58 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 09:44 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 02:42 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 03:14 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 09:47 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 10:10 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 01:03 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 03:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 12:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 10:53 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 11:21 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 11:45 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 12:14 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 10:23 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 08:52 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 09:13 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 10:45 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 10:35 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 11:31 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 09:46 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 02:08 PM EDT

Περιγραφή

Need help with ID. 5 Petals.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 11:29 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 11:49 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Shiny Blueberry

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 10:35 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 10:30 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 10:13 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 09:31 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 10:42 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 10:49 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 11:52 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 12:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 12:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 08:21 PM EDT

Περιγραφή

Female.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 09:49 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 12:06 PM EST

Περιγραφή

Very large feather!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 10:06 AM EST

Περιγραφή

Located in Creek flood zone.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2021 12:55 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 12:10 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 12:42 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 10:42 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 10:16 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2014 09:00 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2015 01:55 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2020 04:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2020 10:41 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 01:20 PM EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 12:55 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020 11:47 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2020 09:15 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2020 11:38 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2020 11:45 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 12:53 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2020 09:08 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2020 05:56 PM EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2020 12:29 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2020 10:56 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2020 11:19 AM EDT

Περιγραφή

Growing in swampy water. Would greatly appreciate help with ID. Thanks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2020 12:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2020 11:45 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2020 12:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Juvenile - first spotted on road, and then it flew into a tree.

Ετικέτες

WMA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2020 10:11 AM EDT

Ετικέτες

WMA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020 10:56 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020 11:13 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020 11:05 AM EDT

Περιγραφή

My favorite moth.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 10:58 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 09:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 09:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 10:31 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 08:37 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 11:15 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 11:53 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2010 11:46 AM EDT

Τόπος

Juneau, Alaska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2010 11:08 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2012 11:01 AM EST

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2010 11:26 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2012 08:05 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 10:24 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 10:21 AM EDT