Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 11:08 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billikrochuk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2021 07:47 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

pieronimbo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 12:08 PM -05

Τόπος

Gran Chimú, Perú (Google, OSM)

Περιγραφή

Esta especie se avista comúnmente en la zona y las aves consumen estos frutos junto a otras similares en forma y color.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)

Παρατηρητής

pieronimbo

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 03:26 PM -05

Τόπος

Gran Chimú, Perú (Google, OSM)

Περιγραφή

Árbol con frutos maduros.
No se avistaron más especímenes. Se encontraba en simbiosis o anexo a Vasconcelle candicans, "papayo silvestre" con frutos verde amarillentos.

Características del fruto: amargo.
Posiblemente de la Tribu Myrteae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 06:28 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

secsepampa

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2018 07:18 PM -03

Τόπος

Santa Cruz, Peru (Google, OSM)

Περιγραφή

NatGeo project expedition to Piedra Chamana Fossil Forest.
Photos by ©Jean Schnell

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2018 01:48 PM -05

Τόπος

Huacaybamba, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2019 05:26 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelroncal

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 10:49 AM -05

Τόπος

Oxamarca, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanep

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 10:52 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelroncal

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2015 01:49 PM -05

Τόπος

Celendín, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_pecho

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 12:27 PM -05

Τόπος

Pataz, PE-LL, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_pecho

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 12:26 PM -05

Τόπος

Pataz, PE-LL, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_pecho

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 01:10 PM -05

Τόπος

Pataz, PE-LL, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wjcrins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2011 11:21 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucel_2448

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 11:29 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob-westerduijn

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2014

Τόπος

Patáz, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalo_cs

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2019 10:47 AM UTC

Τόπος

Caylloma, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucel_2448

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 03:11 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2021 10:35 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucel_2448

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 10:20 AM -05

Περιγραφή

en bofedal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2018 07:46 PM -05

Τόπος

Chachapoyas, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarheim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2015 04:12 PM CET

Περιγραφή

Fabaceae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob-westerduijn

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2014

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Huánuco, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbetboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2018 12:23 PM +05

Τόπος

Huanuco, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremybarker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2009

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabien_anthelme

Ημερομηνία

Ιούνιος 2010

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Basla leaf rosettes, petals white, soft trichomes on the margin of basal leaves (adaxial side)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucel_2448

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 09:18 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gapt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2019 11:18 AM -05

Τόπος

Caylloma, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khristianpadilla

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 07:42 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tree_gia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2020 10:07 AM -05

Τόπος

Calca, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimsteamer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2013

Τόπος

Machu Piccu Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junior84

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 10:11 AM UTC

Τόπος

Ferreñafe, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gor2

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:14 AM -05

Τόπος

08660, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmmarques

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2014 07:10 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

then

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2018 02:20 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2017 05:10 PM UTC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauls_tucson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2008 07:30 AM MST

Περιγραφή

apparently a rare flower, being pollinated

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2019 09:17 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2018 07:15 AM CDT

Περιγραφή

Elevation 2150 m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cstobie

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2007 06:33 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolymonteagudob

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 08:52 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2016 10:49 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucel_2448

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020 11:21 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delzy

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:04 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junior84

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 04:20 PM UTC

Τόπος

Ferreñafe, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 03:20 PM -05

Τόπος

Arequipa, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gapt

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2014 12:09 PM -05

Τόπος

Caravelí, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2020 07:38 PM -05

Τόπος

Caravelí, Perú (Google, OSM)

Περιγραφή

Above average rain in the south Peruvian deserts brings an explosion of endemics. Results published in:
Montesinos-Tubée, D. B., & Mondragón, L. P. (2020). Registros de flora vascular en los distritos de Bella Unión y Acarí, provincia de Caravellí, departamento de Arequipa, Perú, durante el evento de lluvias del verano de 2020. Chloris Chilensis, 23(2), 94-117.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucel_2448

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 12:47 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caldave

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 07:46 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2017 09:47 AM -05

Τόπος

Huari, Perú (Google, OSM)

Περιγραφή

Jungia stuebelii.

Archaeological and vegetation studies of the Yarowilca, Wari and Inca cultures sites across the Central Andes of Peru. Publications involve ecological and taxonomical studies.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucel_2448

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 11:54 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2018 02:02 PM -05

Τόπος

Arequipa, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gab_herrerajuarez

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 12:53 PM -05

Τόπος

Cajamarca, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrspavila

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 05:40 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrspavila

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 01:03 PM UTC

Τόπος

Huancayo, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2015 01:38 PM -05

Τόπος

Huamalies, Perú (Google, OSM)

Περιγραφή

Archaeological and vegetation studies of the Yarowilca, Wari and Inca cultures sites across the Central Andes of Peru. Publications involve ecological and taxonomical studies.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob-westerduijn

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2014

Τόπος

Marañón, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2018 01:25 PM -05

Τόπος

Huamalies, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2020 08:01 PM GMT

Τόπος

Tacna, Tacna, Peru (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cstobie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2020 12:01 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2020 03:16 PM GMT

Τόπος

Tarata, PE-TA, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igorazevedo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2019 12:27 PM -03

Τόπος

Huánuco, Peru (Google, OSM)

Περιγραφή

Specimen collected and deposited in the herbarium MOL

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2017 09:52 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dieterschulten

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2019 11:51 PM CEST

Τόπος

10250, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2018 03:38 PM -05

Τόπος

Huacaybamba, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2014 06:02 PM UTC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaudaronson

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 11:23 AM CEST

Τόπος

PNYC - Huampal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinroger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 05:58 PM EST

Τόπος

Pasco, PE-PA, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaudaronson

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 12:41 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gapt

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 12:35 PM -05

Τόπος

Arequipa, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karolinjazmingarcianoronha

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 09:08 AM EDT

Τόπος

Iquitos (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beastmaster

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2018 05:02 PM PDT

Τόπος

San Martin, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronaldmoripezo

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 11:27 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marvinbarreralozano

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2019 01:02 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neil_mass

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2011 04:05 PM EDT

Τόπος

San Martin, Peru (Google, OSM)

Περιγραφή

ca. laurifolia.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manimiranda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2015 07:29 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaudaronson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 03:45 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neil_mass

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2011 10:44 PM EDT

Τόπος

San Martin, Peru (Google, OSM)

Περιγραφή

Passiflora triloba

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feraz

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 12:51 PM -05

Τόπος

San Martín, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uriel-torreszevallos

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 11:45 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2017 11:32 AM -05

Τόπος

Luya, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jomnres

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2020 09:15 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giandendro95

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 04:17 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

todd_boland

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2009 05:43 PM NDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresraza

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 08:59 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marceloamores

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 01:57 PM -05

Τόπος

Toacaso, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subhashc

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rociodeanna

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2012

Τόπος

Peru Amazonas (Google, OSM)

Περιγραφή

Arbusto, 2 m alto. Corola púrpura. Escaso. Voucher Deanna & Leiva 49 (CORD)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2016 11:35 AM -05

Τόπος

Luya, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2017 12:38 PM -05

Τόπος

Bagua, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mire7

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2020 08:56 PM UTC

Τόπος

Gocta (Google, OSM)

Περιγραφή

En el camino a la catarata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidfbelmonte

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2018 07:32 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2015 02:40 PM -05

Τόπος

Chachapoyas, Perú (Google, OSM)

Περιγραφή

Ecological and taxonomical studies of the Chachapoyas culture archaeological sites. Publications involve plant communities and new species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelroncal

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2013 09:45 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2008 03:03 PM BST

Τόπος

Chongoyape, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2008 03:33 PM BST

Τόπος

Chiclayo, Peru (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coqwallon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2017 10:10 AM CET

Τόπος

Chiclayo, Peru (Google, OSM)