Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emendela

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:24 PM EDT

Περιγραφή

On wall next to hole in clapboard

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epic2112

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 07:59 PM EDT

Τόπος

Silver Spring (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 03:50 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wsimmons

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2018 01:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

njplants

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 02:57 AM EDT

Τόπος

Franklin, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Once rare in NJ, now in all southern NJ counties.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 12:16 PM EDT

Περιγραφή

tailed-blue or gray hairstreak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 04:37 AM MDT

Τόπος

Branford, CT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 12:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 07:01 AM EDT

Περιγραφή

rare; singing

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελιδονόχορτο (Chelidonium majus)

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 06:36 PM EDT