Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 08:54 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 09:30 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 09:40 PM AEDT

Περιγραφή

First photo credit Carole Harris
Blurry second photo - Mine!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 07:51 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabvelasco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 11:56 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυκνογονίδια (Ομοταξία Pycnogonida)

Παρατηρητής

emikok

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 01:49 PM UTC

Περιγραφή

sea spider is eating anteaolidiella sp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emikok

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 01:49 PM UTC

Περιγραφή

sea spider is eating anteaolidiella sp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 08:29 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emikok

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 09:29 AM AEST

Περιγραφή

Holding eggs...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 10:15 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 09:24 PM AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 01:18 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:07 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephencoutts

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2020 11:00 AM +11

Περιγραφή

Looking at Australian Museum website I don’t think this is a Southern Velvetfish.

Size was a few cm’s in length

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 08:09 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:42 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 10:15 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:05 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 08:32 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 09:38 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephencoutts

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Found two, yes, TWO, Ornate Ghost Pipefish today......oh my god, soooooo amazing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephencoutts

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 11:00 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 08:20 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 05:22 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 07:54 AM AEDT

Περιγραφή

Myja longicornis?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 07:20 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 07:45 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 07:47 AM AEDT

Περιγραφή

Mating

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frannyfish

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2020 05:56 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sticasale

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2020 08:24 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sticasale

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 08:38 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sticasale

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 08:09 PM AEST

Περιγραφή

66 mm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 09:01 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucyinthesea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 11:55 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonydiver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 03:40 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucyinthesea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 12:40 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020

Περιγραφή

Brownspotted Spiny Clingfish, Genus A sp. 1.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbobo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2012 11:30 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophermark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2020 11:16 PM AEDT

Περιγραφή

Mating pair

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kopper

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 02:22 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolaslenaremy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2017 08:55 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2002

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emikok

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 06:03 PM AEST

Περιγραφή

Little conger or umbrella conger.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliens

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2018 08:41 PM +11

Περιγραφή

Potential juv

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δελφίνι (Delphinus delphis)

Παρατηρητής

tonydiver

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 11:25 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 11:58 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 10:38 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 09:40 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 01:20 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emikok

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 07:49 PM AEST

Περιγραφή

Some already hatched and these are ready to hatch..

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnturnbull

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 10:37 AM AEST

Τόπος

Bare Island (Google, OSM)

Περιγραφή

Bare Island

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 03:34 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gina_mascord

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018

Τόπος

Swansea Channel (Google, OSM)

Περιγραφή

Trying to eat a Fortescue

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephencoutts

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2018 06:27 PM AEST

Περιγραφή

Never seen one of these before. Gaetano pointed him out to me. He is pictured here resting against a pylon on the pier.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephencoutts

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018 01:07 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephencoutts

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2018 07:47 PM AEST

Περιγραφή

night dive and came across this, never seen one before

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephencoutts

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2018 10:49 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephencoutts

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2019 08:17 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephencoutts

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 09:06 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephencoutts

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 05:50 PM AEST

Περιγραφή

not sure what this little fishy is

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephencoutts

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019 07:00 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephencoutts

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 10:00 AM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus)

Παρατηρητής

frannyfish

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frannyfish

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frannyfish

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020

Περιγραφή

about 15cm have other photos if required, full body

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnturnbull

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 08:42 AM AEST

Τόπος

Bare Island (Google, OSM)

Περιγραφή

Bare Island

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clevelmedia

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2018 08:45 AM AEST

Περιγραφή

Banded wobbygong eating an Ornate wobbygong

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2020 12:22 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronigreer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2007 08:49 AM AEDT

Περιγραφή

Egg laying under low rock shelf almost at the shoreline.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2019 09:17 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2019 09:43 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akoslumnitzer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2010 07:44 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akoslumnitzer

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 09:21 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akoslumnitzer

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2019 07:57 AM HST

Περιγραφή

SE21

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnturnbull

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2020 02:08 PM AEST

Τόπος

Clifton Gardens (Google, OSM)

Περιγραφή

Clifton Gardens

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emikok

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 07:40 AM +11

Περιγραφή

I saw this male was bright orange this morning. Very bright. Then I found a female near him. She started to shake her body, then he was try to be on the female, it was just a second. Then circling around female. She shakes her body again, he put onto her again. Circling, shaking and mating again and again.
Was she lying eggs there??
Another very pale ringscale threefin ( probably changing sex from female to male?) was near this couple and watching this...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucyinthesea

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2020 08:26 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 09:05 AM AEDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 09:52 AM AEDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonydiver

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2020 07:50 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewtrevor-jones

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2019 09:52 AM AEDT

Περιγραφή

Nembrotha purpureolineata at The Steps. 11.3m DSC_1875

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewtrevor-jones

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2019 09:57 AM AEDT

Περιγραφή

Astrosierra amblyconus at The Steps. 11.4m DSC_1884

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonydiver

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2020 01:25 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrick

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2019 01:26 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrick

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2019 11:55 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonydiver

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2018 08:32 AM AEDT

Περιγραφή

Broughton island North Rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emikok

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2019 08:39 PM +11

Τόπος

Southern Ocean, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

I accidentally deleted previous photos.
I was told by my dive guide that this is Whiskered Prowfish. Is it right?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2019 08:34 AM CET

Περιγραφή

Not sure if toothbrush - looks like female, but got a brush on sides.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonydiver

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2019 11:18 AM AEDT

Περιγραφή

SS Oakland wreck (not Bennets)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2018 03:27 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucyinthesea

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2018 09:41 AM AEST

Περιγραφή

These are soft to touch.
Here’s a YouTube video I made
“Watching the Garden Grow”
Music attribution by the same name.
https://youtu.be/AkcREGjDazw

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 10:18 AM AEST

Περιγραφή

I have changed the Id on this one as it is the same individual as the one identified last weekend as S.australis. The latest photo provides the front shot of the mouth that makes identification clearer between S.australis and S.albipunctata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonydiver

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 07:18 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucyinthesea

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 03:59 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonydiver

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 12:05 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonydiver

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019 10:58 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmartincrossley

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 02:19 AM AWST