Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martind

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2018 01:29 PM CEST

Περιγραφή

There are publications of lapponica from this place - could it be such a plant?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martind

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2018 09:21 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martind

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019 01:56 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaclavdvorak

Ημερομηνία

Ιούνιος 2011

Τόπος

Trnavský, SK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martind

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2018 04:08 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυροσκέλα (Anacamptis coriophora)

Παρατηρητής

vaclavdvorak

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2011 10:56 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martind

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2018 04:36 PM CEST

Περιγραφή

It was smelling quite typical and intensive

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martind

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2018 04:01 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martind

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2018 01:50 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fero

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2017 06:04 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fero

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2017 07:24 AM SAST

Περιγραφή

on a wet rock, about 10mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fero

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2017 01:34 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fero

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2017 12:20 PM SAST