Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandro_gementi

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 02:05 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 09:14 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mimmo_perico

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 05:32 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivan_bonfanti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 03:37 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreamologni78

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 11:12 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl_bee_right

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2018 02:43 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthozana

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 04:25 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreamologni78

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 02:58 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreamologni78

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 04:27 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreamologni78

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 02:55 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλλικό Αλμυρίκι (Tamarix gallica)

Παρατηρητής

tamarc

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 07:56 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreamologni78

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 02:42 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_smale

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 12:58 PM NZDT

Περιγραφή

At forest margin.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pipkirkham

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 03:15 PM NZDT

Περιγραφή

Female Hypolimnas bolina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svendhansen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 08:41 AM NZDT

Περιγραφή

Seems to be eating the apple now :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 11:40 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dr_dj_king

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 01:42 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ionabrimecombe

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 03:37 PM NZST

Περιγραφή

Found on a young rimu, that appeared to have some sections of stem stripped of leaves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 02:07 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mimmo_perico

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 10:17 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mimmo_perico

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 09:47 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 01:07 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mimmo_perico

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 07:16 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axk378

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 10:15 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 09:53 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

commoncopper

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 02:03 PM NZST

Περιγραφή

Dead.
There is possibly some fungus around the nymph case, but this could have grown post mortem or before and may not have contributed to death.
Does anyone have any theories on this or witnessed this before?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivan_vassena

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 04:31 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)

Παρατηρητής

mimmo_perico

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 04:20 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mimmo_perico

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 04:28 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cco

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 02:56 PM NZDT

Περιγραφή

Flowers ( some showing sepals), fruit, foliage

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

majo00

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 11:36 AM NZDT

Περιγραφή

In the Douglas Fir Trees (previous Ob.)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδροπόσουμ (Trichosurus vulpecula)

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 09:16 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

andreamologni78

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelsi6

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 11:54 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin-bravo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2020 04:14 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankdietze

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 09:07 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fthomson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2021 08:39 PM UTC

Τόπος

Nelson, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Single plant growing in corner of cleared land/pasture. More plants near hairpin bend in road down towards the creek under Manuka scrub.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmanuel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 09:54 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoamaya

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2021 05:43 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 02:17 PM NZDT

Περιγραφή

On a planted kauri.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 09:45 AM NZDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπτοκαρυά (Corylus avellana)

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 09:45 AM NZDT

Περιγραφή

Growing on the edge of native bush, residential property. Either cultivated, or wild plant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobynz

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 12:08 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

Παρατηρητής

andreamologni78

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 05:23 PM CET

Περιγραφή

Danni

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiomologni

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 12:59 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)

Παρατηρητής

andreamologni78

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 05:28 PM CET

Περιγραφή

Ovature rana, forse dalmatina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020 04:44 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jef

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2013 11:37 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 01:23 PM NZDT

Περιγραφή

Common under schist rocks (on tidally exposed shore platform), often seen partially buried within schist sand and mud under rocks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 09:21 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mimmo_perico

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 11:47 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mimmo_perico

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 03:58 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefanomologni

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 06:06 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus)

Παρατηρητής

lucaboscain

Ημερομηνία

Απρίλιος 2015

Τόπος

Ukraine (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Δρυοκολάπτης (Dryocopus martius)

Παρατηρητής

lucaboscain

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2015 11:48 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cco

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2021 09:39 AM NZDT

Περιγραφή

These show a small part of the P. karka infestation - goes all the way upstream into Feilding township and, apparently, down to Oroua River confluence.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cco

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2021 04:26 PM NZDT

Περιγραφή

The photos show a stem of Arundo donax at left (from Whanganui) and one of Phragmites karka at right, so as to compare the collar, ligules etc..

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattt394

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 10:44 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrise

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2020 06:25 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mimmo_perico

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 11:17 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mimmo_perico

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2012 12:49 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καμποφτελιά (Ulmus minor)

Παρατηρητής

mimmo_perico

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2015 11:54 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joepb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2020 11:55 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 01:52 PM NZDT

Ετικέτες

ha, HS03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραξός (Γένος Fraxinus)

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_wills

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2008 04:10 PM NZST

Περιγραφή

Kaka digging at an old pinus radiata tree trunk and retrieving a huhu grub.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2020 10:28 AM NZDT

Περιγραφή

This is another observation of the same galls- which I think appear to have fungal fruiting bodies (first photo) and developing fruiting bodies. Carpodetus serratus is the host.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020 05:19 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020 08:52 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rempson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 02:20 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 10:09 AM NZDT

Περιγραφή

montana?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 12:07 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Περιγραφή

Korero gecko?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020 01:12 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maurizio-valota

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2018 05:59 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2020 10:10 AM +13

Περιγραφή

Shady bank

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlavacave

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 06:38 AM +13

Τόπος

Crofton Downs (Google, OSM)

Περιγραφή

Found it by the train station. Moved it into the bushes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

atelerix

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 11:37 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kererucount

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2020 09:10 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daytrekker_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 07:35 PM NZST

Περιγραφή

On a nice nights walk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lloyd_esler

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 02:27 PM NZST

Περιγραφή

In a standing rimu

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seymour_burgess

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2018 03:08 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolepeake

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 02:59 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 07:52 PM NZST

Περιγραφή

SEEDLINGS OF!!!!! absolutely definitely. this is the first time ive ever seen seedlings of it. they were in deep shade under native forest on a dirt bank that had Plec growing on it. they are defintely seedlings, definitely not bit that have fallen off and grown.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chimu

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 12:26 PM CEST

Τόπος

Valmeinier, France (Google, OSM)

Περιγραφή

Altitude 3050m
3 adults observed from the summit of Mont Thabor (3178m).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewblayney

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Waikato, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Hybrid? Growing right next to C. soldanella