Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)

Παρατηρητής

santos_mamani_choque

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 12:01 PM -04

Περιγραφή

Flora

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabien_anthelme

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 04:10 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabien_anthelme

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2019 10:53 AM +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabien_anthelme

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2016 11:24 AM +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabien_anthelme

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2012

Τόπος

Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabien_anthelme

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2015 11:22 AM +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabien_anthelme

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2012 06:12 PM +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενέκιο (Γένος Senecio)

Παρατηρητής

fabien_anthelme

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2004 10:57 AM -11

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

fabien_anthelme

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2004 10:54 AM -11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabien_anthelme

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2019 11:28 AM +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabien_anthelme

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2004 10:51 AM -11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabien_anthelme

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2019 12:58 PM +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabien_anthelme

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2019 08:44 AM +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabien_anthelme

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2016 11:46 AM +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chimu

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2009 07:04 PM CEST

Περιγραφή

Location: on the path coming down from the Illimani, between High Camp (Nido di Condores) and Illimani Base Camp.
Altitude: 4700 - 4900m

Remark: snow is not permanent, it came from a storm during the former night; this part of the mountain is otherwise free of snow in winter (July is winter there). Last picture shows the environment.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabien_anthelme

Ημερομηνία

Μάρτιος 2006

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabien_anthelme

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2017 07:19 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kstenman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2019 08:46 PM CET

Περιγραφή

above 4000m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabien_anthelme

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2019 02:17 PM +14

Τόπος

Paramo del Sol (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bioexploradoresfarallones

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2017 07:40 AM +05

Περιγραφή

Fotografía de Iván Solís Moreno

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2019 03:06 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samadrin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2012