Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elfaulkner

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aklrjones

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 09:14 AM CDT

Τόπος

Dunlap (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 01:35 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankbergougnou

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2018 06:55 PM EDT

Περιγραφή

Rondeau Provincial Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 11:42 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tami17

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snake_musk

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 04:37 PM EDT

Τόπος

Asheville, NC, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennedy9094

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 05:06 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttipping

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 09:04 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aganse

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 03:46 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2019 02:00 PM CDT

Τόπος

Elgin, IL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 12:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popb25

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2018 01:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

decaturtop

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2018 10:27 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gamelaner

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2018 05:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanguinaria33

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2018 09:44 AM CDT

Τόπος

McKinley Woods (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caseyzill

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2014 02:51 PM EDT

Τόπος

dunes acres, in (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennywilker

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 08:56 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbrockway

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 05:27 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eraskin

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burke_korol

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 03:29 PM EDT

Τόπος

Brant, ON, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

I didn't check in the field, but photos show pubescence on underside of leaves

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bookfinder

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 08:24 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwynethgovers

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aarongunnar

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 08:58 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crownbean

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 10:15 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianen5

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2020 12:10 PM CDT

Περιγραφή

Mary Schmidt Crawford Woods SNA
No tendrils seen, only one flower cluster, fewer than 25 flowers, male flower.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mary137

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 01:50 PM CDT

Περιγραφή

Found wetland woodland, edge

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamson

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 12:52 PM EDT

Περιγραφή

Not sure about sp. Mom got a local VNPS sale.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beatmoon9

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 11:16 AM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelder12

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2020 01:12 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhodges1957

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 09:44 AM EDT

Περιγραφή

The plants above were all within about 5 meters of each other. Detail shows pubescent underside of leaves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shawniesalami

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 11:09 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcross7

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2020 12:03 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camilojotage

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2020 05:22 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

h2oscorpion

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2020 11:30 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2020 09:38 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 01:12 PM CDT

Περιγραφή

Tallahala WMA - creekbed flood plain.

There were numerous individuals of this plant that were newly emergent with 2-5 leaves, typically whorled, but this was the one plant I found with more leaves, an apparently vining habit, and developing flower buds. Important features to note: Plant about a meter long at this stage, unbranched, with 16 leaves and functional tendrils. Leaves diminish in size from bottom to top; leaves have petioles about as long as the leaf; leaf blades have 7 nerves/veins, convex crenate borders with minute bumpy irregularities on the margin, shallowly cordate bases, and rather blunt tips. I examined the lower leaf surface with a 10x lens and it was completely glabrous as far as I could tell, with prominent veins, slightly paler than the upper side. There are bracts at the base of the stem. There are two flower buds in axils of lower (not lowest) leaves. At this stage of development the peduncles of the flower buds are slightly longer than the petioles of the subtending leaves.

What is it? Some possibilities:

  1. This, and all other Smilax sect. Nemexia at this site, are Smilax herbacea. This would fit the observed characters except that S. herbacea typically has a glaucous underside and is branched, and has a large flower cluster and a peduncle “to 30 cm,” much longer than in this specimen.
  2. This, and all other Smilax sect. Nemexia at this site, are Smilax lasioneura. This would fit the observed characters except that S. lasioneura has pubescence on the abaxial side and is branched (also on the herbarium specimens I examined, the peduncle on L. lasioneura was much much longer than the petiole), and the flower cluster is larger. Might the pubescence not have developed yet and the peduncle was still growing on this specimen?
  3. This, and all other Smilax sect. Nemexia at this site, are Smilax pulverulenta. S. pulverulenta supposedly has fewer flowers per umbel than S. lasioneura and S. herbacea, and its peduncle is supposedly about the length of the subtending petiole; but it also should have puberulence on the lower side of the leaf.
  4. Some of the other Smilax sect. Nemexia at this site are a different species, one of the non-vining Smilax (they all appeared glabrous on the lower leaf surface).

At this point I just want to return to the site in June and look again.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_stauffer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2004 08:04 PM EST

Περιγραφή

Batsto Lake, Wharton State Forest

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θλάσπι Των Αγρών (Thlaspi arvense)

Παρατηρητής

michaelnj

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 07:49 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

selu

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2018 04:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aganse

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2016 01:06 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kinmatsu

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lsmarton

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2018 09:19 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkaletka

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 06:17 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evan8

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

odd one amidst normal syriaca

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnhboldt

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 08:41 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2017 08:49 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 09:53 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drinkyertea

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 11:56 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewhipp

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2019 06:04 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiemcbee

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 02:01 PM UTC

Περιγραφή

???

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardhorne

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 11:06 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikevolz

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019 07:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fibonacci112358

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2018 02:24 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

observer26

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2018 01:32 PM CDT

Τόπος

Joliet, IL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Flowering plant at a cemetery in Joliet, Illinois.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whimbrelbirder

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2019 03:13 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

observer26

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2018 01:03 PM CDT

Τόπος

Lasalle, IL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Plant that really stood out growing in a crack of the large concrete area along the roadside at Lasalle, Illinois.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

observer26

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2018 05:05 PM CDT

Περιγραφή

Vine by the parking area at the McKinley Woods Park in Channahon, Illinois.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgraveolens

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 10:35 AM CDT

Τόπος

Glenview, IL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

kronforst

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 09:05 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφένδαμος (Γένος Acer)

Παρατηρητής

kronforst

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 09:06 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νάρκισσος (Γένος Narcissus)

Παρατηρητής

kronforst

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 09:08 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)

Παρατηρητής

kronforst

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 09:12 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

kronforst

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 09:14 AM CDT
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

kronforst

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 09:15 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kronforst

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 09:16 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kronforst

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 09:17 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

kronforst

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 09:28 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)

Παρατηρητής

outdoorsie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2017 03:41 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natureamy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2017 01:13 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamandua2

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2017 01:31 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

nicothoe

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2017 10:03 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elfaulkner

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2017 04:14 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2015 11:34 AM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewstpaul

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2017 11:01 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2016 10:07 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlieandkirby

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2015 12:42 PM CST

Περιγραφή

A giant of a Burr Oak on a gloomy day.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edanko

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2016 04:31 PM CDT

Τόπος

Champaign, IL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvoelker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2017 10:47 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Περιγραφή

garden, bare soil

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanguinaria33

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2017 01:10 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrentnyjeff

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2017 07:13 PM CDT

Περιγραφή

Mouse-eared Chickweed species (Cerastium sp) Monticello Manor Chicago Cook County IL May 2017 Week #22 Jeff Skrentny IMG_9823

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2017 11:05 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evan8

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanguinaria33

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2017 09:28 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyjlange

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2017 12:40 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ksandsman

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mn2010

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2017 12:17 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

dbild

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2017 12:23 PM CDT

Περιγραφή

"fused" stems

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyjlange

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2017 07:22 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evan8

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2016 03:08 PM CDT

Τόπος

larue pine hills (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελιδονόχορτο (Chelidonium majus)

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2017 06:00 PM CDT