Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2015 02:04 PM CET

Περιγραφή

A posed male Redspot.
November 2015.
Río Tranallaquin, Osorno, Chile.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejones

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2017 11:24 AM MDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2021 12:59 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 06:09 PM MST

Περιγραφή

Water was flowing at the falls and at dusk a group of at least 30 white-throated swifts was swirling about. As dusk came they all entered this high crevice . I was lucky to catch the rump and tail as one sped in with incredible agility.
White patches on lateral sides of rump show brightly.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lydialoan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2013

Τόπος

Alamos, MX-SO, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandro35

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 01:20 PM MST

Τόπος

Alamos, MX-SO, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2013 03:38 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stellar06

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2017 01:47 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catenatus

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 1978

Περιγραφή

Acquired from private collection
coll: 08 Jul 1978
location approximate coordinates

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sonoran

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2016 01:22 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2020 01:19 PM MST

Περιγραφή

Most of the Brassica tournefortii had no aphids.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemispingus

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 11:51 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemispingus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2019 01:02 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλμυρίκι (Γένος Tamarix)

Παρατηρητής

hemispingus

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2013 06:31 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiags

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2018 10:52 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annkatrinrose

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2010

Περιγραφή

Lebermoos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2019 03:41 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scobbold

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2019 01:29 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_smith

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019 09:51 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_smith

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 08:49 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gjverspui

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Sonora, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gjverspui

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Sonora, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorge103

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Alamos, MX-SO, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorge103

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2018 05:08 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azgulo

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2014 10:46 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauricio_ramirez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2016 05:10 AM CDT