Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 12:49 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukjonis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Kauno, LT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macroblaster2000

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 04:01 ΜΜ CET

Περιγραφή

Globular springtail infected by neozygites or pandora species fungus?
67 photos focus stacked

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

commoncopper

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 10:39 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petemcgregor

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_fabian

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Thüringen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 12:13 ΜΜ NZST

Τόπος

Island Bay Cove (Google, OSM)

Περιγραφή

Initially shy, as I swam with it it got quite friendly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 12:08 ΜΜ NZST

Τόπος

Snorkel Trail (Google, OSM)

Περιγραφή

A pair of small ones around the smooth boulders near shore.

~2.5 & 3cm long
~1m subtidal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 11:17 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

16 pairs of legs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

16 pairs of legs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 12:55 ΜΜ NZST

Τόπος

Elsdon Pipe (Google, OSM)

Περιγραφή

Lots in a small patch under the same high flow overhang as the solanderia.

~3m subtidal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 03:20 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 08:15 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Eating a springtail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

highlands

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 11:03 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Highlands Intermediate Marine Studies Group seaweed treasure hunt

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

highlands

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 12:26 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Highlands Intermediate Marine Studies Group seaweed treasure hunt

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 12:39 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:14 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelvinperrie

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:45 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelvinperrie

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:49 ΜΜ NZST

Περιγραφή

I think it has spikes on the sides of the shell, and forward edges are flatish.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 08:16 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 09:36 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizid

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 07:31 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

lizid

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 09:09 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 07:29 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

commoncopper

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 07:49 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

commoncopper

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 05:07 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

kelvinperrie

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 08:45 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:36 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 12:57 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Party

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

commoncopper

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 07:46 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

commoncopper

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:50 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

commoncopper

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 06:44 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

commoncopper

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 08:25 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:01 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:08 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:18 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizid

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:57 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:14 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 03:40 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizid

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 08:47 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paddy3

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 05:04 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Sleeping on staircase

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 08:14 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 08:11 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 09:37 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 09:35 ΜΜ NZST

Περιγραφή

In the garden

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 02:41 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 01:30 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 02:49 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:18 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 06:17 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 09:42 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 06:20 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 11:35 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 11:43 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 11:42 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 11:58 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 07:08 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 06:47 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 07:25 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 01:36 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 02:52 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 10:35 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκύλος (Canis familiaris)

Παρατηρητής

lizid

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:35 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 08:59 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pallantejm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020

Τόπος

Te anau (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 09:14 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

commoncopper

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 10:26 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)

Παρατηρητής

commoncopper

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 09:18 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 11:41 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Now this was a bit of a surprise.
Swam out when I lifted a rock. It then tucked into a space nearby. Very weird things. Habitat shot last. That's the spot he was in before I flipped the rock.

~4cm long
Lower intertidal.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougalt

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2016 09:44 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Glow worm larva beside a track at Otari/Wiltons Bush. 30 sec. exposure and fill flash.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oli_in_gold

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2017 09:00 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apteryx54

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 1993 12:20 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

An old photograph from colour positive slide taken in ~ January 1993. Depth 5m. New Plymouth breakwater.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slaroche

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 03:02 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 03:19 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 08:20 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:26 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Perfectly placed for a photograph lol!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vickyd

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Περιγραφή

First time observing Bittern in the wild. Waitara estuary 30 April 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 05:15 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 06:23 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Kindly picked out by kotare. See https://inaturalist.nz/observations/114436427. At this location at the river mouth it's pretty much the only crab species it could be. Observations of the mud tunnels nearby and shape of the crab in the kotare's beak further support this.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 07:41 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 05:22 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonnicholas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 09:19 ΠΜ +13

Περιγραφή

counted 40 babies

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 02:50 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Band K-7446

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enzedfred

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Τόπος

Taranaki, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

About 120 mixed ages on the wharf.