Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_klotz

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2017 08:39 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlitoswhey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 12:13 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio_c

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 05:13 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomfeild

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 10:09 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baltimorefishing1

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 07:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio_c

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 09:27 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baltimorefishing1

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 05:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baltimorefishing1

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 11:44 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watchfulguardian

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 06:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sean349

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 03:43 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomfeild

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 01:56 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturepix999

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 03:37 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorbogmont

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:55 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katcchip

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 11:09 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acornandwhimsy

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 05:01 PM EDT

Περιγραφή

Carolina False Morel - There were actually 2 found. In dense leaf cover, close to a lake.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jobobsolem

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020 10:38 AM -04

Τόπος

Woodstock, MD, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On decaying hardwood. Spores nearly round, smooth, thick walled, light brown; 7.2-8.2 x 6.5-7.1 microns.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jobobsolem

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2012

Περιγραφή

On ground, then enveloping plants. Rubbery white. Spores bean-shaped; 14.1-15.6 X 7.7-9.1 microns.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jobobsolem

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2011

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On buried wood. Erect stalks, ends blunt. (One photo taken with flash.)

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

jimbrighton

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 01:54 PM EST

Περιγραφή

Not sure if this is a slime mold or a fungus?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cin579

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 02:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sean349

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2021 12:23 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odestosparrows

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 12:40 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λουλούδι Του Πάθους (Passiflora incarnata)

Παρατηρητής

botanygirl

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2013 10:02 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λουλούδι Του Πάθους (Passiflora incarnata)

Παρατηρητής

hlinak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 01:35 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarab1

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 02:33 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jobobsolem

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2010

Περιγραφή

On live conifer. Cap furrowed w/ red margin. Woody. Old pores gray. Unusual reddish area at attachment of pores to trunk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennymack

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2018 11:31 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradmoon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 10:57 AM CDT

Περιγραφή

This observation is for the eggs on these Digger Crayfish (Creaserinus fodiens). Female Ramphocorixa acuminata preferentially attach their eggs to the carapace of crayfish (Forbes, 1878; Abbott, 1912; Griffith, 1945). I saw adults of the water boatman, but didn't photograph them--Doh! The crayfish have a separate observation here.

Abbott, J. F. 1912. A new type of Corixidae (Ramphocorixa balanodis, n. gen., et sp.) with an account of its life history. Canadian Entomologist 44: 113-120.

Forbes, S. A. 1878. Breeding habits of Corixa. American Naturalist 12: 820.

Griffith, M. E. 1945. The environment, life history and structure of the water boatman, Ramphocorixa acuminata (Uhler) (Hemiptera, Corixidae). University of Kansas Science Bulletin 30: 241-365.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emlostanley

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 10:53 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waynehildebrand

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2016 02:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_s

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2019 04:16 PM EST

Περιγραφή

Maybe a rat snake or a racer?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cin579

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2021 01:51 PM EST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

carrieseltzer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 02:48 PM EST

Περιγραφή

Fungus on ivy?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 03:43 PM EDT

Περιγραφή

This is a picture of some mushrooms at Lake Waterford Park in Pasadena, Maryland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 03:11 PM EST

Περιγραφή

This is a picture of Phellinus igniarius at Greenbury Point near Annapolis, Maryland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 06:13 PM EDT

Περιγραφή

This is a picture of some mushrooms at Patapsco Valley State Park in Howard County, Maryland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 11:01 AM EDT

Περιγραφή

This is a picture of some fungi on the North Tract of the Patuxent Research Refuge near Fort Meade, Maryland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgingold

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 01:52 PM EDT

Περιγραφή

About six inches long. Near the Nature Center at Watkins Regional Park In a freshwater stream that runs into the Western Branch of the Patuxent River.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπαρτράμια (Bartramia longicauda)

Παρατηρητής

stephen220

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2011 09:26 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinwolfe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2020 11:42 AM EST

Περιγραφή

Observation for front turtle only, slider has its own observation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cin579

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021 11:13 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2020 01:28 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baltimorefishing1

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 06:07 PM EDT

Τόπος

Monkton, MD, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maraboustork

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 02:56 PM EST

Τόπος

Parkton, MD, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmottar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 02:38 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baltimorefishing1

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 10:34 AM EDT

Τόπος

Tuscarora, MD, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baltimorefishing1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 06:27 PM EDT

Περιγραφή

Checkered sculpin

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baltimorefishing1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2019 01:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sean349

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izafarr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 03:46 PM EST

Περιγραφή

Growing on a fallen pine tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tfrye

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

emlostanley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2020 11:47 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magicicada

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On raccoon scat

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_springer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 12:55 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanleyl

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2019 07:31 PM EDT