Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 12:32 PM CDT

Περιγραφή

Spent a bit of the day walking around Gus Engeling WMA -- went over to the bogs (took the loooong route to get there!). :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2018 08:01 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

malisaspring

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 12:29 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eridanxharahi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 05:47 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 06:14 PM EDT

Τόπος

Gamboa, Panama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brubi

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 11:01 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresmatos

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 03:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrs131

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 01:41 PM UTC

Τόπος

Limón, Costa Rica (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardo_chacon

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 09:44 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dusty_in_vilas-tx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:13 AM CDT

Περιγραφή

On the seed head of Johnson grass. I assume the amber colored little "q-tip" thingys are the eggs, I don't really have a clue.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanleshukov

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 05:34 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2017 09:48 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivijayanand

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 11:44 PM IST

Περιγραφή

Location: Makunda Christian Hospital, Karimganj District, Assam
Date: 18th August 2020
Equipment: Nikon D800 with Micro-Nikkor 105mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinnanbar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 07:29 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

satishnikam

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 10:09 PM HST

Τόπος

Kurvande (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_jiaranaisakul

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 03:17 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_jiaranaisakul

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 04:44 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 10:48 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dstakks

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 09:12 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berniedup

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2016 03:02 PM HST

Περιγραφή

Bhubesi Camp, Hlane Royal National Park, SWAZILAND

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglaseustonbrown

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2014

Περιγραφή

dingdang


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 01:10 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brunocorrea

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 10:41 AM SAST

Περιγραφή

ssp. perignitus, endemism from Andorra

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaelle974

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 01:56 PM +04

Τόπος

Saint-Pierre (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finnegan-thenaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 10:04 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 1980 12:00 AM EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougbell

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2019 12:30 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesapolloh

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 03:01 PM +03

Περιγραφή

Bittle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2012 12:02 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dusty_in_vilas-tx

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 12:33 PM CDT

Περιγραφή

Ετικέτες

gif

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malisaspring

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 11:21 PM CDT

Τόπος

Loraine, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Spotted at least 8 of the Manduca spp while mothing this night, and 7+ Hyles spp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dusty_in_vilas-tx

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 11:29 PM CDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 09:07 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willkuhn

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 10:16 AM EDT

Περιγραφή

Death metal beetle larva 🤘

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomolosx

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dusty_in_vilas-tx

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 11:40 PM CDT

Ετικέτες

gif

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bricon

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 09:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayacrow

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 10:49 PM EDT

Τόπος

New Jersey, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancruzado

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2017 06:01 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomolosx

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericvandenberghe

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 01:16 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malisaspring

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Bycatch from bee bowl project collected by Dixie Bowen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 09:47 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 10:23 PM CDT

Περιγραφή

I thought this was going to be a Five-spotted Glyphidocera, but it turns out to be something much more interesting. This is a newly described species in the genus Frumenta named Frumenta davidi. It was just described by McCarty et al. (Proc. Entomol. Soc. Wash. 122(2):415-441, April 2020). The species occurs in south and central Texas. This apparently constitutes a new county record, the nearest mentioned by McCarty et al. is Llano County. The larvae are gall producers on the fruit and stems of Silver-leaf Nightshade and Carolina horsenettle.
The taxon needs to be added to the iNat database.
Importantly, at least two other people got images of this species during the event, and my examination suggests each of our three observations represents a different individual (after I stared at the small black dots for awhile):
@sambiology: https://www.inaturalist.org/observations/83089116
@elytrid: https://www.inaturalist.org/observations/83324723

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gypaetusbarbatus

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 10:49 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kg_pty

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Panama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 01:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewen_amosse

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 09:36 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewen_amosse

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 02:17 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ale_rodriguez30

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 11:00 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudiaarrigoni

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2018 11:17 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelicaurquizo

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 07:51 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romalu1

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 09:53 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 11:42 PM CDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 02:51 AM CDT

Τόπος

Emerald Point (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cugel

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 10:55 AM SST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robotpie

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 04:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 12:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pffoster

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 10:40 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)

Παρατηρητής

sabsuna

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 07:57 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pffoster

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 10:41 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kira_varela

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021

Περιγραφή

Light Green

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian_dugdale

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 09:35 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 09:40 PM CDT

Περιγραφή

We had special permission to black-light at Estero this evening. Had a blast with Joseph looking at lots of bugs! Still working on ID's...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dygfam

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 01:45 PM CDT

Περιγραφή

Thee first picture is the live bug. The second and third also show a dead bug of another variety that the live bug is pushing around.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgek_squid

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 03:01 PM EDT

Τόπος

Flanders, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2015 07:33 AM PDT

Περιγραφή

Locations may be somewhat roughly approximated.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

badger8181

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 04:03 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkrockytop

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 09:58 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malisaspring

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Bycatch from bee bowl project. Collected by Jenny Richards.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caterpillarofsociety

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Περιγραφή

Dug up by accident! The first photos are as-found, with the Sandalus larva curled around the Cicada nymph's legs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley-j-schmitz

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

A series of males, taken in this location

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

mario_gaspar

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2012 09:47 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pynklynx

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 08:48 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geographerdave

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 12:17 PM PDT

Περιγραφή

added photo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdoss56

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 09:44 PM CDT

Τόπος

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yukioz

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roktaviani

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 08:06 AM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukemoore

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 03:30 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adambentel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2020 12:45 PM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

kaylyncullen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2016

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin184

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 07:45 PM UTC

Τόπος

Tola, NI-RI, NI (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarabel

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2010 10:21 AM EDT

Τόπος

Santa Fe, Panamá (Google, OSM)

Περιγραφή

Macho y hembra

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_h

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 12:37 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skgarcia

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2021 07:53 PM UTC

Τόπος

Upala, CR-AL, CR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markhollysalvato

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2021 02:03 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 09:52 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniela278

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 11:26 AM -03

Τόπος

Itaúna, MG, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antshrike69

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2020 11:19 AM GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 05:07 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenbehrens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2018 12:14 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelrodriguez_rs

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2021 08:09 PM -05

Τόπος

Jambeli, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesus_trejos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 09:03 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwliu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 09:15 AM HKT

Τόπος

香港青衣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliapatino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021 09:59 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharrisi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2021 07:55 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 05:56 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 10:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2019 06:19 AM EST