Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2013 09:32 ΠΜ EEST

Τόπος

Metn, Liban (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickpapag

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 10:16 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mondseeirrsee

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 08:24 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniorico

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 12:39 ΜΜ CEST

Τόπος

Ávila, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruzickajan

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 02:04 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλόμος (Γένος Verbascum)

Παρατηρητής

mikela

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 10:22 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jreim

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 11:13 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Sehr breites Blatt, Filz abwischbar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaitaaho

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 09:34 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliegaget

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 03:19 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 08:47 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλόμος (Γένος Verbascum)

Παρατηρητής

simone195

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2019 03:52 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itzhak46

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 04:17 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astenson

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 04:45 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Not sure what species of mullein this is.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rika_rika

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 05:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobby23

Ημερομηνία

Ιούνιος 2011

Τόπος

Connecticut, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This male mountain lion - a migrant from South Dakota - was infamously struck 41-miles east of Greenwich, CT. This was the first verifiable documentation of a cougar in Connecticut since the 1890s. The attributed location and time is from where it was struck by a car. There is no breeding population of cougars in New England, though they historically occupied every continental US state.

Photos supplied with permission from the Connecticut Department of Energy & Environmental Protection (CT DEEP), Wildlife Division, courtesy of Cyndy Chanaca.
Individual photo credentials: Paul J. Fusco/ CT DEEP-Wildlife

Further reading:

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 07:29 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmenlove

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 01:45 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 10:42 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Many little insects on wooly mullion plant (not all the same one)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 08:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

The cardinal has moved to the other side of Federal street

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη (Anolis sagrei)

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 10:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 09:03 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Ibis flew in and perched on the walkway with the distinctive black on the open wings, and then the heron flew right down between them, about 6 feet away from me

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 09:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 09:57 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 12:27 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Looked like a hawk to me, not an eagle, not sure of type so I took the only hawk on the suggested list

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 10:37 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Not a green bottle fly, eyes are green not red, much smaller and thin (I did see a green bottle two steps over, see next observation, much larger, rounder abdomen, red eyes)
Dolichopus Sp. ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 09:46 ΠΜ EDT

Περιγραφή

White moth mullein described by “weeds of Ohio”

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 12:51 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Too slim, a bit smaller, and abdomen is not hairy like a bumble bee

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 09:28 ΜΜ EDT

Περιγραφή

First fire fly flash of the season

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 12:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 11:18 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Hidden in the thick foliage so I didn’t see it, but I think it was the local house finch with some backups from some house sparrows (which I did see)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 09:33 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I am not positive that these are all the same bee, but they were taken at the same time on one patch of flowers and each individually were identified as Common Eastern by iNaturalist

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 01:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα Υφάντρα (Anthidium manicatum)

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 06:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 09:27 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 12:29 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I thought I heard the crunch as it chewed on a dry stalk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 09:10 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Very small, less than 1/4 inch
Consider : https://bugguide.net/node/view/156017

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 01:40 ΜΜ EDT

Περιγραφή

The starling in the picture with the raspy call seems to be having a conversation with another bird. A parent?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 11:26 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 07:06 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I think this is the song sparrow who has been coming closer and closer, visited once closer on the fence (very fast, I got a clear look but not a picture)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 08:19 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Tink .... tink ... tink
Very high and metallic, hard to record with all the other birds around. Hard to hear on the recording because I am expecting a chirp...not this. Maybe a house sparrow, probably a song sparrow, afterward it flew from my neighbor to my backyard, there were 2 birds in my back yard, and my friend the song sparrow flew from the backyard to my fence where I got a clear picture and it chirped.

The tink was not loud, It did not seem like an alarm call, it was just beyond the carport and I walked along the other side to get the picture through the carport without it flying away. Or maybe it was a parent song sparrow warning its offspring to get away from me and my backyard?

The song sparrow that perched on the fence(I think it must be the same one) has been gradually getting braver visiting me at the fence next to the crown vetch where I try to photograph bees. Earlier today I sat on my steps as it looked for insects at the edge of my walk. Very soft chirping.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 07:14 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On my sidewalk this morning when I went to my car the largest slug I have ever seen, until I noticed the antennae I thought it was an earthworm (I estimate 3.5 inches)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 01:19 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Mating?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 07:20 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Beautiful classic hawk tight circles over Allegheny hospital
Light below, full wing spread

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 09:13 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Best picture of calligrapher fly so far, on a clover leaf next to the crown vetch patch. Not much other activity there, no bumblebees few honey bees, seems like hot dry days have slowed down nectar

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχειλίδες (Οικογένεια Megachilidae)

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 12:08 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I thought it was a regular wasp, it settled on some weed stems, and the sun was so bright I took pictures without really seeing it until I looked afterwards. With the purple crownn fetch less than a foot away I would not expect a bee to settle like this.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 04:12 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Red bird with some black moving through the leaves hiding, scarlet tanager comes up for all three pictures, WV visit

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 09:51 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 10:50 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Red paper wasp, not sure which of 2 species

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 08:51 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Rabbit took a few steps and flopped on the ground. Then I walked closer and it perked up. Too hot? Too humid? To many big booms from the Pittsburgh fireworks? The chimney swifts were out full force when I got home around 8pm, but it seemed like the rest of the starlings, house sparrows, robins, song sparrows, house finchs and other birds had disappeared. I had noticed there were fewer birds around Saturday morning when I left, but this evening the silence was eerie. Saw a few very skittish robins in the park, but did not see birds near the fountain in Allegheny Park as they might be if thirst was a problem. I will check the park pond tomorrow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 11:27 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 11:34 ΠΜ EDT

Περιγραφή

From a distance I noticed the reddish tail like a flag in the air.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 12:08 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Very black insect with a splotch of orange to the side (pollen on the leg?) Not moving around (too hot?)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 12:40 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Polinator so small diligently flying from one plantain flower to the next, amazing I got one focused picture (I took many more, got nothing)

Less than 1/8 inch long, third picture shows the original photo before cropping

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 02:36 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Very tiny spider on vinyl siding (1/8 to 1/4 inch)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λωτός Ο Κερατιοφόρος (Lotus corniculatus)

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 03:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 03:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Found in the same picture as the furrow bee, less than 1/4th as large, second picture shows where I noticed below the bee

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 08:28 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Slow wheet wheet wheet wheet (chuckling wheet)
In the background, only first half of recording
(Sparrows and chimney swift were closer)

Can’t hear the chuckle clearly on the recording
Couldn’t see the singer
Recorded to see if I could find the singer on the Internet, sometimes heard it in the background of recordings of other birds!

And the next day I saw a cardinal on the same block
Only one terrible picture because it kept moving just out of sight on the roof tops, not good enough for id

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 08:17 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Small flock of house sparrows with several calls, cheeps, short riffles, and high pitched whistles

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 08:40 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On the wall of a shed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 12:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 09:55 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Larger than bumble bees, shiny black tail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 09:56 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 11:50 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 05:46 ΜΜ EDT

Περιγραφή

It looked like a huge midnight blue wasp in flight until it settled on the Giant Burdock plant

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 01:49 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Smaller than a honey bee, at the always popular crown vetch patch among the bumblebees.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 09:40 ΠΜ EDT

Περιγραφή

So many varieties of bumble bees love the crown vetch, along with honey bees and small quick flying pollinators I usually can’t photograph. This is the second time this week I saw the distinctive brown belt

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 08:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Along a city sidewalk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 09:04 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Heard the sound of the first 4 notes of Beethoven’s 5th earlier today and did some research, so I recognized the song when I heard it (at the end of the recording)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα Υφάντρα (Anthidium manicatum)

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 12:11 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Second picture was actually taken first, may have been the end of mating, then followed one to another bloom and took the first picture. Also a good day for Western Honey Bees in the vetch patch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 08:59 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I really wanted to get song and pictures of the birds singing

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

elschongar

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 06:58 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Singing to defend his space, probably some of the fledglings are his