Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betorquato

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 01:53 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_b

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 10:44 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

d_b

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 11:47 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betorquato

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 11:04 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betorquato

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 10:49 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 09:57 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnoldwijker

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2015 08:46 ΠΜ CET

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewhardacre

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 10:32 ΠΜ HKT

Τόπος

Hong Kong (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

betorquato

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 08:28 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

underwaterpat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2019 08:56 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fotografianomada

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmacontortrix

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 09:59 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_b

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 01:26 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betorquato

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 09:44 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betorquato

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 08:35 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aureliomolinahdz

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 04:28 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancruzado

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 08:26 ΜΜ CST

Τόπος

Xcanhá, Campeche (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betorquato

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Michoacán, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betorquato

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ernesto_raya

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2013 01:52 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hawnzd

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 04:24 ΜΜ PDT

Τόπος

Tacoma, WA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 05:39 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betorquato

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2019 07:36 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betorquato

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Hidalgo, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarlpz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Της Αγαύης (Scyphophorus acupunctatus)

Παρατηρητής

elrayman210

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 11:22 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Nuevo León, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Nuevo León, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_b

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 03:08 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρόουρη Βίδρα (Lontra longicaudis)

Παρατηρητής

davinchis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2017 11:21 ΠΜ CDT

Περιγραφή

nutria en el arrolo , comiendo tilapia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 09:05 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_b

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 11:03 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_b

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Sonora, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eligarcia-padilla

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2017 06:11 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franj36

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 11:56 ΜΜ CST

Περιγραφή

40X, dark and bright field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betorquato

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020

Περιγραφή

Esa ave fingía estar herida para llamar mi atención e ignorar el nido, el nido estaba en hueco de una roca de lajas con dos polluelos al nivel del suelo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancruzado

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 10:16 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonio_robles

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 11:40 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pabloaariascid

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 12:52 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2006

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

luisave

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

Guanajuato, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elrayman210

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 07:34 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardo_axel

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 05:35 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s7r4n9e1e7

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 02:05 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerardoochoa

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 01:35 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

mmbarbara

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 12:00 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 09:18 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidruizdominguez

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 12:07 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_b

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 10:39 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_b

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 10:06 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_b

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 06:16 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 09:09 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandon1093

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 01:49 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramonjoya

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2017 07:15 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

topiltzincontreras

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 03:55 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laxoch

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Alamos, MX-SO, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bsullend

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2017 10:06 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 07:24 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gustavo_arciga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 06:40 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gustavo_arciga

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 09:37 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wichilopostli

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 07:11 ΜΜ CDT

Τόπος

La Penita (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svaldvard

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2017 06:45 ΜΜ CST

Τόπος

El Ostional (Google, OSM)

Περιγραφή

Peropteryx macrotis
El Ostional, Rivas
Nicaragua

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

siruki

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 11:13 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elrayman210

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2019 08:31 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanresendizcruz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

México, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Όρκα (Orcinus orca)

Παρατηρητής

haidecruz

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 10:20 ΜΜ UTC

Τόπος

La Paz, B.C.S (Google, OSM)

Περιγραφή

8 individuos, 1 cría

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργιόπη (Γένος Argiope)

Παρατηρητής

d_b

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 12:09 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_b

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 09:51 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 06:38 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_b

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 12:19 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerardoochoa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 12:15 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόχηνα (Anser caerulescens)

Παρατηρητής

luisave

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 09:46 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2018 10:30 ΠΜ CDT

Περιγραφή

En primer plano el Cormorán Neotropical y detrás Cormorán Orejón. En la foto son evidentes las características que los diferencian.
1.- Tamaño relativo más grande del Orejón
2.- Contorno posterior del saco gular, ángulo casi recto en Orejón, mientras ángulo agudo en el Neotropical.
3.- Lores cubiertos en el Neotropical y desnudos en el Orejón.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gustavo_arciga

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 12:28 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonio_robles

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 12:13 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscoacos

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 12:14 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

palarconchaires

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 09:21 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπποδάμεια (Γένος Hippodamia)

Παρατηρητής

d_b

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 11:10 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_b

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 11:08 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_b

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 02:01 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisave

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 08:16 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gustavo_arciga

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 05:48 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardo292

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2011 12:00 ΜΜ -11

Περιγραφή

serpiente devorando pájaro carpintero

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidruizdominguez

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 10:35 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigoarrazola

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 08:19 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elrayman210

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 07:08 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gustavo_arciga

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 10:17 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigoarrazola

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 05:41 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 10:34 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s7r4n9e1e7

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 07:00 ΠΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 09:57 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_b

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 08:04 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 03:05 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Hembra

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 10:10 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerardoolmos

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2018 06:25 ΠΜ HST

Περιγραφή

Pava cojolita o choncho, imagen capturada a traves del fototrampeo, cámara Cudde back

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerardoochoa

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 11:08 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigoarrazola

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colmos96

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 04:01 ΜΜ UTC

Τόπος

Coeneo, MICH, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonio_robles

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 05:10 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

file

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 06:03 ΜΜ CST

Περιγραφή

Rescatada en el panteón de Uruapan