Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gala_naturaleza

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 09:35 ΠΜ EDT

Τόπος

Cozumel, MX-QR, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Observada en libertad

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fam_marin_flores

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 10:35 ΠΜ EST

Περιγραφή

Zona de deforestación por tramo 5 del tren maya

Colibrí alimentándose de insectos!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουμαριά (Arbutus unedo)

Παρατηρητής

kbae_slothlover

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 12:35 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoalvarezg

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 06:22 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisorea

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 11:26 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazargs

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 03:58 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscar_manuel_gasca_gutierrez

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 04:28 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fauna_maya

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 11:33 ΜΜ HST

Περιγραφή

El tamaño aproximado era el doble de una Apis melifera.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fauna_maya

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 09:29 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos_ku

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos_ku

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 01:36 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allamtzab

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 01:06 ΜΜ HST

Τόπος

Homún (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

sebastian_hb

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoalvarezg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 02:48 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoalvarezg

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 07:33 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2018 01:18 ΜΜ PDT

Τόπος

Gautier, MS, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdmar10

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2018 05:48 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexiz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 07:54 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexiz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 10:31 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglas_moore

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 04:07 ΜΜ UTC

Τόπος

Huhí, MX-YU, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Single plant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aphaywood

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 08:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vgoin003

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 03:28 ΜΜ EST

Τόπος

Boca Raton, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liz226

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 10:10 ΠΜ HST

Τόπος

Tena, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsmelucy

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 12:24 ΜΜ CST

Τόπος

Centro (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

abbyarroyo

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2018 08:07 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smcoronado

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 04:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

archypielago08

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 06:18 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsmelucy

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 06:30 ΠΜ CST

Τόπος

Centro (Google, OSM)

Περιγραφή

VERY small. Final photo shows in proportion to Membracis mexicana.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilyfulton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 10:04 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On liatris ohlingerae buds!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conycondor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 04:46 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neontetraploid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Περιγραφή

First instar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soolquipildor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2020 11:48 ΠΜ -03

Περιγραφή

1 cm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2018 08:32 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinmandak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2014

Τόπος

Marojejy NP (Google, OSM)

Περιγραφή

Notosacantha cf. echinata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonlombana

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 08:38 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonlombana

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 08:56 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonlombana

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 02:05 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roberto_arreola

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2018 03:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Augochlora pura, pure golden-green sweat bee, working her nest in a log in my backyard, July 2018

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkbishop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2018 01:35 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

tadamcochran

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2017 09:23 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianasiniestra

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 12:03 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2019 09:19 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adorantes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2016 04:59 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keilauc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 02:58 ΜΜ UTC

Τόπος

Campeche, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uzielon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 09:11 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adorantes

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2013 07:36 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianasiniestra

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 12:15 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keilauc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 03:23 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsmelucy

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 11:02 ΠΜ CST

Τόπος

Centro (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rvp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 09:21 ΠΜ MSK

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernie-l

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 02:39 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Female flightless Aust. Bag Moth (ovipositor extending from abdominal segment), found inside the house and released outside (image #3 shows her from underneath through glass).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsmelucy

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 10:59 ΠΜ CST

Τόπος

Centro (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronimartinez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2019 10:22 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fam_marin_flores

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 11:58 ΠΜ EST

Περιγραφή

Zona de deforestación por tramo 5 del tren maya

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γερακοληστόγλαρος (Stercorarius parasiticus)

Παρατηρητής

roger3040

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 08:43 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yayislau

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 02:56 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yayislau

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 12:47 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fam_marin_flores

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 11:13 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcheloi

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigefo

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 01:08 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillermo_y_carolina

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 04:11 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suestutzman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 06:13 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suestutzman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 05:13 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uzielon

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 08:43 ΠΜ UTC

Τόπος

Calakmul, CAMP, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

keilauc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2019 06:19 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 09:13 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d99

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 08:53 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d99

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 11:40 ΠΜ -05

Περιγραφή

Ojos verdes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alesacbel

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 06:26 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergiorios

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2016 09:42 ΜΜ CDT

Τόπος

Guanacaste (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

criscatz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 09:09 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

criscatz

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2017 07:42 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

criscatz

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 08:04 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

criscatz

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 01:01 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adorantes

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2013 10:46 ΠΜ CDT

Τόπος

Sisal, Yucatán (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adorantes

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2013 10:47 ΠΜ CDT

Τόπος

Sisal, Yucatán (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpennington

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 09:11 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adorantes

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2013 09:31 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancymullin

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 04:39 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Aberrant species

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roxanvg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2019 08:44 ΠΜ SST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adorantes

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2013 08:24 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbyescaler

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suestutzman

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 05:33 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suestutzman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 09:09 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

jalinage00

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 07:48 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e_gomez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2018 07:04 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Πάρουλα (Cardellina canadensis)

Παρατηρητής

rebecamartinez15

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 09:56 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d99

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 09:37 ΠΜ -05

Περιγραφή

Garganta amarilla , aro blanco evidente alrededor de los ojos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanpaulboerekamps

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 11:33 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanpaulboerekamps

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 11:34 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsmelucy

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 06:47 ΠΜ CST

Τόπος

Centro (Google, OSM)

Περιγραφή

Meanwhile, three leaves above http://inaturalist.org/observations/108023520

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsmelucy

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 06:48 ΠΜ CST

Τόπος

Centro (Google, OSM)

Περιγραφή

These appear in fact to be empty after all. Typically 11-14 would have begun deepening to orange by now, later to deep reddish orange. Fully empty egg lays happen maybe about 5% of the time?

You can see where the second egg on the left was "punched" by the wasp.

Prev: http://inaturalist.org/observations/107892046 and http://inaturalist.org/observations/107834702

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsmelucy

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 06:56 ΠΜ CST

Τόπος

Centro (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia673

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 05:36 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estefaniamedina

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2022 12:09 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanpaulboerekamps

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 11:39 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conycondor

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 05:54 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estefaniamedina

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 12:15 ΜΜ CDT