Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabeth_byers

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2015 11:47 AM EDT

Περιγραφή

Terminal moraine complex of glacial lake, 4045 m elevation. Thanks to Magnus Liden for determination.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabeth_byers

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2015 01:05 PM EDT

Περιγραφή

4990 m elevation on glacial moraine