Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunsound

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2019 07:55 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

smartrf

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Περιγραφή

My friend took this photo of a coyote sleeping on his patio. The coyote looks very relaxed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

thomasabenson

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 09:11 AM PDT

Περιγραφή

Mustela frenata
14 Apr 2021
CA, SBE Co., Prado Regional Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

rkharwood

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 08:28 AM PDT

Τόπος

Chino, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

With Pocket Gopher

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

tempetoon

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 06:44 AM PDT

Τόπος

Chino, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbunny

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2016 04:27 PM PST