Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucykeith-diagne

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2007 12:14 ΜΜ EST

Τόπος

Akanda, Gabon (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bsenterre

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018

Περιγραφή

abundant in the litter of Campnosperma

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bsenterre

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018

Περιγραφή

epiphyte on shrubs and trees in the understorey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bsenterre

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

Seychelles (Google, OSM)

Περιγραφή

T-54/19-20190104;Very pristine submontane forest on mesic soil in drier lifezone;