Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonas_barzdenas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 01:04 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mindaugas_ryla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 12:43 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 08:26 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nidab

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Περιγραφή

under Pinus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 02:09 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

eduardo_c__jimenez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 05:32 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune16

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 12:20 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)

Παρατηρητής

antanas4

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 02:17 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 02:54 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλανάγκαθο (Eryngium maritimum)

Παρατηρητής

sollar

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 08:00 ΜΜ EEST

Τόπος

93130, Lietuva (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arunasjuknevicius

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 12:20 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukjonis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Lithuania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myxograzina

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 11:56 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karolina148

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 01:56 ΜΜ EEST

Τόπος

92380, Lietuva (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)

Παρατηρητής

sariai

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2018 11:41 ΠΜ EET

Περιγραφή

Struck by lightning.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirella_cosimato

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 06:43 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 03:59 ΜΜ EET

Τόπος

73186, Lietuva (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dangara

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 02:25 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 09:33 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νεροαρουραίος (Arvicola amphibius)

Παρατηρητής

alcedowildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 04:53 ΜΜ +03

Περιγραφή

Juvenile

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sariai

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 11:47 ΠΜ EEST

Περιγραφή

Vieta klasikinė - pakelė prie sodybos...