Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnewton728

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 04:43 PM CST

Τόπος

Auburn, AL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Brown-toothed crust fungus growing on fallen hardwood branch in Lee County, Alabama, USA. Nearby trees: oak, sweetgum, birch, beech and pine.

Hydnoporia olivacea?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnewton728

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 02:50 PM CST

Τόπος

Auburn, AL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

White crust fungus growing on American Beautyberry, Callicarpa americana, in Lee County, Alabama, USA.

Lyomyces species?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnewton728

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 03:06 PM CST

Τόπος

Auburn, AL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Orange and yellow fungus growing on decomposing pine twig in Lee County, Alabama, USA. Has flattened branching.

Now thinking this is Dacryopinax spathularia rather than
Calocera viscosa due to its flattened look.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrizek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2021 12:16 PM EST

Περιγραφή

Found growing in between flooded planting beds and old firebreaks from the West Mims wildfire.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

noah363

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 04:01 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah363

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 12:08 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2020 02:02 PM CST

Τόπος

Hoover, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leighmg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Περιγραφή

Pulpy like a cherry, taste unrecognizable to me, 2 large seeds inside, skin smooth like a cherry

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 10:54 AM CDT

Περιγραφή

I was using my UV light on a nearby lichen when I noticed this glowing brightly. Totally stumped on what it is? Slime mold??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddarticulations

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 04:14 PM UTC

Τόπος

Dothan, AL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnewton728

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 03:58 PM CDT

Τόπος

Auburn, AL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Apple ceder rust growing on Eastern red cedar in Lee County, Alabama, USA. And I mixed broadleaf and conifer Forest and former homestead. Possibly Gymnosporangium juniperi-virginianae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnewton728

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 10:19 AM CDT

Περιγραφή

Growing on a fallen hardwood tree in a mixed broadleaf and conifer forest in Macon County, Alabama USA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

ansleypark

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 02:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matango

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 02:41 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitty_frey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 04:30 PM UTC

Τόπος

Auburn, AL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurosagi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 06:56 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura_henry

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 06:49 AM UTC

Τόπος

Auburn, AL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Lush mat of running cedar growing in small ravine in woods near impending construction

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitty_frey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 04:27 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah1275

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 12:44 PM CDT

Τόπος

Auburn, AL, USA (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

skim09

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 04:10 PM CDT

Τόπος

Auburn, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel973

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020 11:03 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mudd

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 10:11 AM HST

Τόπος

Auburn, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κληματίς (Γένος Clematis)

Παρατηρητής

zachary_leopold

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 04:06 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κληματίς (Γένος Clematis)

Παρατηρητής

elise_warren

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 04:08 PM UTC
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

allisonmcelroy

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 09:14 AM UTC

Περιγραφή

Rained on trail so soil is damp. Forest of oak trees. 75 degrees f. Sprinkles of this white mold are throughout the trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

taylorjrae

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

kingsisyphus1620

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 03:28 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drifblim

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2018 04:03 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cardinalis

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019 09:13 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewithgabe

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 08:13 AM EDT

Τόπος

Opelika, AL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dallinbailey

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

matt_m1

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 04:23 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 09:46 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviswj

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2015

Τόπος

Oakmulgee District (Google, OSM)

Περιγραφή

40x
Some phase & some brightfield

Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

liz173

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2019 05:33 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brettjackson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 12:57 AM CST

Περιγραφή

Quite tricky to identify; I believe this is a Pyrenula species spore. Pyrenula is the only genus I have seen that produces this multi-septate lozenge pattern ascospore.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 05:13 PM CDT

Περιγραφή

On a fallen hardwood limb

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cardinalis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2019 10:37 AM HST
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

david_perry

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 02:35 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dallinbailey

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 09:29 PM CDT

Τόπος

Auburn (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dallinbailey

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 06:47 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

lizmiddleton

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 11:45 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chasa

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 05:25 PM HST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

here_for_humanity

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 02:12 PM CDT

Τόπος

Hoover (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ameryrobinson

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 02:44 PM UTC

Τόπος

Montevallo, AL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

chambliss02

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 08:10 AM CDT
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

reesebrideau

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 02:58 PM CDT

Τόπος

Auburn, AL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crystal_rogers

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2017 04:36 PM UTC

Περιγραφή

near creek, winged stems

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerbirkhead

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 01:38 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

rogerbirkhead

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 10:36 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerbirkhead

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adiamond

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adiamond

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2014

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelezell

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 10:35 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haczech

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaxworthy

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2020 01:14 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eshelton7603

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 01:43 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fly64kid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 10:46 AM UTC
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

rollbluetide

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2020 01:38 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthieperez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 04:39 PM UTC

Περιγραφή

@ Pine Glen campground

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2020 01:16 PM UTC

Περιγραφή

Sulphur springs in Blount Springs.

Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

elizhalasz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 01:36 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mary833

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 02:12 PM UTC
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

schylerbrown

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021 04:10 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_estrada

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 07:44 AM UTC

Τόπος

Auburn, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelryan2013

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 12:23 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

rollbluetide

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 03:18 PM UTC