Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρατζάς (Hydroprogne caspia)

Παρατηρητής

nasehenry

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 08:54 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Group of 3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kclinevell

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cool_breezes

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 09:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobsuppa

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novah21

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catafalquon

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 04:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bretgeochemist

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 01:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brulater

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 02:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwilson96

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 06:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charles_baker

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 10:20 ΜΜ EST

Περιγραφή

Shined after dark. Extreme southern Florida

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esegovia14

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 12:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mecynogea_palustris

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 04:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinf7

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 01:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlutcher

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 09:20 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakegalla

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 07:17 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Juvenile found basking near a log. Was 22 degrees Celsius before a rain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisvonlinden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 10:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russjohnson

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 10:48 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radbackedsalamander

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 04:05 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Lifer! First photo is in-situ. Last photos are of the habitat.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drewrdavis

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skgailla

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 02:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlyl_bender

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020 01:37 ΜΜ UTC

Τόπος

Chesterfield (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakegalla

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2018 01:35 ΜΜ EST

Περιγραφή

Updating location here—this snake was actually found the neighborhood over from where I initially tagged it. Since it was one of my few observations that was not automatically location tagged, I remembered the house being in a neighborhood east of Hwy 199. My memory here wasn’t sitting right with me, so after some extensive sleuthing, I found the address again on Deer Spring Rd.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sidneyburke11

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 02:06 ΜΜ EST

Περιγραφή

4th photo is Southern Two-lined salamander

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakegalla

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 01:08 ΠΜ EDT

Περιγραφή

D. fuscus is the only Desmognathus species that occurs in this locale. One of the few salamanders I’ve found with an autotomized tail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild-about-texas

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2009 04:58 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

My 10,000th iNat observation… and LIFER!!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature_freak

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 03:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickhanna

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 04:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mi_fishes

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lifer!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thedrw

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 12:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbond

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amielhopkins

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 08:32 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novah21

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chosi

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 11:32 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jess1cake

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sronk02

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barnescrew

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 01:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 12:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

One of the odd Mt. Pleasant Plethodon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fieldwork427

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 09:48 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 01:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisarae

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2020 05:02 ΜΜ EDT

Τόπος

Swoope, VA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mylesherps

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Albino and typical wild type compared

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asherlock

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2013 02:32 ΜΜ EDT

Τόπος

Wayland, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Wood Duck/Hooded Merganser hybrid

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elar55

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 01:41 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drewscott1

Ημερομηνία

Ιούλιος 2008

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvincemery

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 12:36 ΜΜ EDT

Τόπος

Bles Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

btucker

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

btucker

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 11:49 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

btucker

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

btucker

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 02:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herper132

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 04:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihunta

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 10:21 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aguilargm

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019 05:28 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eryn33

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 11:10 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eryn33

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 10:00 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 08:29 ΜΜ EST

Περιγραφή

Same location we used to find them as kids. Adult male that had no reaction under UV light. Not sure if it’s a seasonal thing or what, but interesting. I have ordered a stronger 365 nm and will try again. I took this one into the bathroom at work and noticed it was only lighting-up stains on light surfaces, so maybe that is part of the issue and the dark surfaces are absorbing much of the light. I have a lot of questions about this phenomenon that I want to experiment with in local herp species. The lack of reaction is in stark contrast to this individual here: https://www.inaturalist.org/observations/98561708

Update: Luckily my cousin hadn’t released this specimen due to the cold snap, so I got one more chance at the UV with the 365 nm. Results were much better, though not as blue as I see in other specimens. My experiment a bit more, but at least we have some results! New photos have replaced the old UV shots.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameskamstra

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2010 06:21 ΜΜ EDT

Περιγραφή

under debris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

breezemom

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 1969 07:00 ΜΜ EST

Τόπος

Seneca, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnammack

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 02:58 ΜΜ EST

Περιγραφή

Found swimming in our pool; or is it an eastern garter snake?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgkoonce

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 12:16 ΜΜ EST

Περιγραφή

Lucky capture of incident. Prey originally thought to be worm but noticed snake later in editing. Not clear if the bird succeeded in consuming it. Snake ID suggested by naturalist friend.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

btucker

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_klotz

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam_blue

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kameronburgess

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janisstone

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2013 02:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampster

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2018 04:07 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2018 06:14 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2018 06:15 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yourfellownaturelover

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northgardenherper

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 09:55 ΠΜ EST

Περιγραφή

Same weird ones as last year

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northgardenherper

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 09:25 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 12:00 ΜΜ EDT

Τόπος

Ithaca, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Three different colors!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredlelievre

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 09:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredlelievre

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 09:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredlelievre

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 12:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredlelievre

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 09:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam_dagenhart

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 10:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

five_lined

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlifewithdom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Unsure of ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nephron_p66

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2011 04:03 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinf7

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 04:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cowturtle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 07:59 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Incredible green fluorescence under the tail with a 365nm black light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aylos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 02:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kameronburgess

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northgardenherper

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 04:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kameronburgess

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radbackedsalamander

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 08:03 ΠΜ EDT

Τόπος

Hawley, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Unexpected find, still snow on the ground.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edcoreyncdpr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Times survey, 14 min flipping rocks until the first found.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlutcher

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 11:50 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keyojimbo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 07:15 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlangstroth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krazeewita-k

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 05:43 ΜΜ EDT

Τόπος

Back Bay, NC, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I DID not kill this snake. My son and I found it this way and am very upset.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moosicphreak

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 10:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Σαρσέλα (Spatula discors)

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2016 04:54 ΜΜ EST

Περιγραφή

This observation is for the prey. This smallish alligator swam up with it already captured, tried for 20 minutes to toss it back, and in the end swam away with the duck still gripped in its jaws.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgwamsley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Περιγραφή

"radio telemetry survey: turtle #42"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbfrank

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrimewbornagain

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 12:55 ΜΜ EDT