Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsmelucy

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 12:43 ΜΜ CDT

Τόπος

Centro (Google, OSM)

Περιγραφή

(Nota: esta observacion se envió anteriormente y posteriormente se eliminó, ya que causó un mal funcionamiento de la applicación. Por lo tanto, ahora se vuelve a enviar.)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcsnelling

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)

Παρατηρητής

lovebirder

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 11:42 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

yawwhite

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 03:34 ΜΜ EST

Περιγραφή

notice white trim on sides of thorax

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

ladyroseeyes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 09:29 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sseminole7

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2015

Περιγραφή

Exochomus sp., tiny ladybird ~3mm

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

sri_14

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 11:28 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lobos

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 03:31 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcvaughn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020 01:53 ΜΜ CST

Τόπος

Columbus, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On the car window with my finger providing the focal point.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

catherine_g

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 01:36 ΜΜ CDT

Τόπος

Lubbock, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haleydaniels

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2020 01:20 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carabbydae

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 02:53 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Found eating Field Bindweed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zinogre

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2018 04:02 ΜΜ CST

Περιγραφή

The thorax of this beetle is completely black

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zinogre

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2018 02:53 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zinogre

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2018 01:12 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)

Παρατηρητής

cmeckerman

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2017 10:53 ΜΜ CDT

Περιγραφή

This was attracted to a UV light at night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galactic_bug_man

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This is a first for my backyard count. My mother and I found this guy on my Rose of Sherron bush on the night of the 29th. These are one of my newer lady beetles. They do look like they have been stabbed as the name implies with the dark red spots on the wing coverts. This was a very interesting to observe. I didn't know we got these here. I live in the DFW area for reference. I just love seeing new forms of insects. I have seen these on a few of my friends iNaturalist pages and in online photos but this is the first time I have seen these in person. I have been looking for these for quite sometime. They are very dark in color with the two blood marks. A very interesting beetle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rehb

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2017 02:00 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbe_fleischman_fam

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2017 04:35 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2017 12:17 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenjansensimpson

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Περιγραφή

At least I think that this is a lady beetle nymph. If it is, then I don't know to what species it belongs. Any help with identification would be greatly appreciated. Single individual observed on leaf of Asclepias viridis. 76F, mostly cloudy, humid. There was intermittent rain this day.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gallusgallusdomesticus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 12:37 ΜΜ PST

Περιγραφή

Never thought I'd make a tumbleweed gif... I have little plant knowledge, so any help is much needed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aklamers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 08:23 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη (Γένος Coccinella)

Παρατηρητής

geckyle

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2013 09:25 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Larvae

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

muuushrooms

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 11:17 ΠΜ PST

Περιγραφή

A park ranger removed a map from a board and all these ladybugs were hiding underneath.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elytrid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:32 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stjayaaa

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 08:34 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Approx 3-4 mm body length

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 05:52 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolblaney

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Περιγραφή

Found inside in the southern San Bernardino Mountains

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgw_atx

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:48 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Last day of CNC 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwikiu

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Περιγραφή

On the right. Nice comparison shot IMO

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

lorenabanuelos1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

andrewborgert

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 02:02 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

nne999

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2017 01:34 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

ilouque

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2018 12:36 ΜΜ CST

Περιγραφή

On the nineth floor in a sheltered, but outside portion of the city hall stairwell.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2017

Περιγραφή

Chilocorus, can't tell which one from poor ventral image

Hermitage Drive
Round Rock, Tx
Williamson, Co
9/18/17

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenledet

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Twice-stabbed lady beetle on crepe myrtle sapling

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2017 06:42 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

jwebb56

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 04:39 ΜΜ EST

Περιγραφή

Found huddling together on fireplace. Appear to be Lady Beetles, orange-yellow elytra with black spots.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elytrid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2020 03:20 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Happy Halloween! Here's a woodhouse toad that found its way into our conservatory. We don't purposely bring them in or care for them here so it's not a captive one, despite showing up indoors often. The snake it's sitting on is a model. (I put the flowers on its head for the photo and then took them off. It didn't mind at all.)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

giannadefazy

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019 12:41 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akilee

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 02:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkostecke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 09:58 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dusty_in_vilas-tx

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2020 11:04 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

lbasden

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Larvae and pupae sharing the underside of a leaf in first picture. Second picture shows larva, pupa, and emerging adult.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2017 08:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glmory

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2017 02:48 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2017 11:56 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgritz

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2017 10:46 ΠΜ CDT

Τόπος

Maypearl, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomo-logic

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2016

Περιγραφή

3mm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2018 10:24 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018 09:50 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bewickwren

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 10:58 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 10:51 ΜΜ CDT

Τόπος

Emerald Point (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlbowls

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lbc2020

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 06:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020 01:49 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuftedparidae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019 09:14 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Found sweeping variety of low plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)

Παρατηρητής

lauratucker2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 01:07 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukearmstrong

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2016 06:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lahaina

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beetle_mch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

jilliankern

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2020 01:18 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

tx_nature_girl

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2019 11:28 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

kkeivit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2020 02:43 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

joqatana

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2020 01:20 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Am also trying to ID the pink/gray funguslike substance...

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

faith_reaves

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2019 03:04 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2019 09:48 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aye11

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2019 02:19 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

tylermowery

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

jtkindt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2019 02:39 ΜΜ EST

Περιγραφή

My guess is that this is yet another color variant of Asian Lady Beetle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

keithandmarchant

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2019 12:59 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtkindt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2019 02:39 ΜΜ EST

Περιγραφή

Amid about a hundred Asian ladybugs and nymphs on the wall

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

lukearmstrong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2015 12:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

ectothermist

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2019 05:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

jessiphi

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2019 12:12 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπποδάμεια (Γένος Hippodamia)

Παρατηρητής

jakepool_natureboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2019 11:37 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

ashmedai77

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 10:56 ΠΜ EDT

Τόπος

II, WV, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonodactylus

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2016 05:07 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mary133

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2017 02:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπποδάμεια (Γένος Hippodamia)

Παρατηρητής

melieraxbrock

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2019 01:56 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

insectology

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2019 02:39 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

rex-liu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2019 01:23 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

nickajacket

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019 04:07 ΜΜ EDT

Τόπος

Mableton, GA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugsicles

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tfandre

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

aviduetsky

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2015 09:55 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrod1986

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2019 05:13 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

setaearmor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2019 01:57 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

assmann

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 10:24 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

natureguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2014 02:28 ΜΜ PDT

Τόπος

Renton, WA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Source: IMG_6578x

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

remyremyfotografia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2019 10:00 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kstny

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2019 07:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

remyremyfotografia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2019 10:00 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

colincroft

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2019 07:59 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dusty_in_vilas-tx

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019 04:50 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

saph85

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 06:16 ΜΜ PDT