Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polar_nemo

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 01:25 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnison

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 04:56 PM UTC

Περιγραφή

See "Plants of Coastal British Columbia". 1994. p. 88

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnison

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 08:36 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnison

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2021 09:03 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

dunnison

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 02:45 AM UTC

Περιγραφή

Can I join you for dinner?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnison

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 03:56 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnison

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 10:06 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnison

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 03:42 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnison

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 06:26 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnison

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 09:03 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnison

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:10 PM UTC

Περιγραφή

"Grandmother's Tree" Douglas-fir

Circumference 24' 4-1/2" (7.43m)
DBH 7.8 ft (2.38m)
Crown Spread 77 ft (23.5m)
Height 221 ft (67.4m)

Tree Score: 535

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnison

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 02:17 PM UTC

Περιγραφή

Sign up the trail indicated leafless wintergreen nearby.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 10:17 AM PDT

Περιγραφή

Pinecone-Burke Provincial Park, Coquitlam, BC, Canada

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnison

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 03:29 PM PDT

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Let's call this one 'Bulman Beast'.

8.07m (26 ft 5-1/4") Circumference
2.56m (8.4 ft) Diameter (DBH)
20.1m (65.5 ft) Crown Spread
35.7m (117 ft) high*

*This was the most difficult measurement and the tree does have a dead top.

Tree Score: 461

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnison

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnison

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 01:03 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnison

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 12:33 PM PDT

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnison

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 11:03 AM PDT

Περιγραφή

Douglas-fir living stump

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnison

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 03:30 PM PDT

Περιγραφή

Candelabra Douglas-fir

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnison

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 03:37 PM PDT

Περιγραφή

Big Leaf Maple bud burst