Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsalazar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 04:55 PM CST

Περιγραφή

Bobwhite in one of the images

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsalazar

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 07:45 AM CDT

Περιγραφή

Hen flushed under a prickly pear

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsalazar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2019 10:29 AM CST

Τόπος

Pittsburg, KS, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsalazar

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019 04:11 PM CDT