Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deirara

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

motheaten

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2019 09:15 ΠΜ IST

Περιγραφή

I spotted this on a window ledge this morning and thought it was a piece of wood or something but then saw some legs! I didn't know what it was but asked around and was told it is a Lacewing. It didn't show its neck and head until later and just looked very rounded at the front end. Any help or confirmation would be welcome.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Άλκα (Alca torda)

Παρατηρητής

steve_mcwilliam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

altom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2019 02:52 ΜΜ BST

Τόπος

Cornwall, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)

Παρατηρητής

franca17

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 03:57 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Aangereden en grotendeels opgegeten door overige fauna

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)

Παρατηρητής

rosemaryjayne

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Scotland, GB (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκουρούνα (Corvus corone)

Παρατηρητής

garethwilson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2019 12:08 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστρίτης (Vipera berus)

Παρατηρητής

kingmob777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019 12:26 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονάκι (Anguis fragilis)

Παρατηρητής

desertbarb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 04:28 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνομυωξός (Muscardinus avellanarius)

Παρατηρητής

anjacervencl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κινέζικο Μούντγιακ (Muntiacus reevesi)

Παρατηρητής

grahamc57

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2018 03:37 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arheyman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 04:35 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)

Παρατηρητής

a_emmerson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2019 01:40 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Άλκα (Alca torda)

Παρατηρητής

sahalsey

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

a_emmerson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2019 09:04 ΠΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sahalsey

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2016 03:24 ΜΜ BST

Τόπος

Northumberland, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flortnash

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 12:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flortnash

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019 03:52 ΜΜ EDT

Περιγραφή

hehehehehehe chompy animated gif coming soon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benhughes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2019 03:59 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahamclarkson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2019 05:25 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

ralphma

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

ralphma

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

kenmacdonald

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 09:25 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

steve_mcwilliam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2019 02:27 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flortnash

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 03:18 ΜΜ EDT