Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 05:19 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχωδίδες (Οικογένεια Psychodidae)

Παρατηρητής

bob116

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 05:54 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

profmollusc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 11:57 ΠΜ AEDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαστή Κουκαμπούρα (Dacelo novaeguineae)

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 03:10 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 09:48 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

profmollusc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2019 10:08 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Gosliner et al., 2018 indicate that this is a different species to Ch. burni.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathan_fripp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 10:15 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelvinperrie

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 04:29 ΜΜ NZST

Περιγραφή

The one in the cat's eye snail shell banged itself against the other one until the second crab left it's shell. Then first crab tried the other shell out for size before going back to it's original shell

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 09:37 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickoshaw

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2020 09:16 ΜΜ AEST

Τόπος

SBB (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coenobita

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 08:31 ΠΜ AEST

Περιγραφή

This seahare was swimming actively at the surface

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)

Παρατηρητής

nikihubbard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 07:18 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2015 11:29 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkfoon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2018 06:48 ΜΜ AWST

Περιγραφή

mass aggregations in lagoon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2018 10:52 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

DCIM\100GOPRO\GOPR3577.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drmattnimbs

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2017 01:31 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2020 05:59 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

I found this black holothurian actively crawling over sand and rubble bottom near the old jetty.Not sure I've encountered this species before.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drmattnimbs

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2017 01:33 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timkarnasuta

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2020 07:01 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_parish

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 1968

Περιγραφή

Uploaded by Thomas Mesaglio (@thebeachcomber) with Steve's permission. All initial identifications made by Thomas Mesaglio.

Note that the date of observation is approximate. Location provided by Steve as "inside and along the cliffs of Jervis Bay".

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okiedivenut

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 06:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glen_whisson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2018 04:59 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indeynz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2018 05:20 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

A small specimen seen in a shallow rock pool. It measured only about 40mm in length.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralfmagee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2019 08:44 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απλύσια (Γένος Aplysia)

Παρατηρητής

sascha_schulz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2005

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_wills

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2016 02:48 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Just outside the marine reserve, low tide, seaweed covered stones. Thought it was another nudibranche ... then thought about those 'ears' ...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterdavey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2016 09:56 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vmoser

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2018 07:09 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonydiver

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2019 12:08 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Hypselodoris sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harazaki

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2012 09:17 ΠΜ JST