Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 08:45 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 09:29 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 02:03 PM NZDT

Περιγραφή

Night 3 of 3 Fiordland mothing with @Carey-Knox-Southern-Scales. Remote alpine valley at about 1000m, above an alpine lake surrounded by shrubland, below scree, rockfields and rock walls.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 12:20 PM NZDT

Περιγραφή

now what the heck is this...First thought was elachista, eg these guys: https://inaturalist.nz/observations/66820942 but this was a bit bigger and obviously the pattern is different. @dr_robert @nhudson

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 11:45 PM NZDT

Περιγραφή

Attracted to lights at night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 12:44 AM NZDT

Περιγραφή

Attracted to lights at night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 09:43 PM NZDT

Περιγραφή

Throwing a few down before I go bush again

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 12:27 PM NZDT

Περιγραφή

Night 1 of 3 mothing in Fiordland National Park with @Carey-Knox-Southern-Scales. Campsite on Milford Road in a clearing next to beech forest. Drawn to light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 01:57 PM NZDT

Περιγραφή

Night 1 of 3 mothing in Fiordland National Park with @Carey-Knox-Southern-Scales. Campsite on Milford Road in a clearing next to beech forest. Drawn to light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 12:04 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 12:11 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin_noel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 06:44 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022

Περιγραφή

A couple of House Sparrows used our deck as a dining table for dismantling & eating Cicadas. Maybe an hours worth of feeding resulting in a pile of wings of which this is a small sample. I'm surprised the Sparrows could fly off at the end.

Floral arrangement by me - not the Sparrows

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 10:30 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin_noel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 11:51 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 09:20 AM NZDT

Περιγραφή

To finish off 2022... I think I may have found another site for Izatha psychra... Same catchment as the November record, but further up. (2.8 km straight line distance from the previous site Shaun and I found). @ 900 metres a.s.l. Must be a good population of them! Looks very much like the animal on the Wikipedia page. I have collected both of these individuals and have them safely stored at home. Will send up for examination if requested. Happy New Year! Nov record: https://www.inaturalist.org/observations/140856391

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 10:12 PM NZDT

Περιγραφή

Good night of mothing with @possums_end on top of Dickson's Hill. Usually a very windy spot, it was very calm and mild. Delighted with 10 new species for me in this upload (barring any incorrect IDs): Coleophora mayrella, Epichorista hemionana, Epiphryne verriculata (finally!!! ha ha), Glyphipterix triselena, Gymnobathra omphalota, Heterocrossa contactella, Pseudocoremia lupinata, Pseudocoremia pergrata, Pyrgotis eudorana, and the stinging nettle undescribed Meterana sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 10:45 PM NZDT

Περιγραφή

Attracted to lights at night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 09:56 PM NZDT

Περιγραφή

Attracted to lights at night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanhunt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 10:03 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 01:01 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 03:07 PM NZDT

Περιγραφή

Maybe?... Here are the moths recorded during our survey for the 'Threatened-Nationally Critical' Kahurangi skink (Oligosoma kahurangi). Day flying plus one night. The weather only allowed for one night of mothing (strong winds and rain on the other nights). Nonetheless, some very interesting moths and I wish I could have undertaken another night or two.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 12:15 AM NZDT

Περιγραφή

I think this moth is in the I. cana group, but I. cana is not known from this far north. I tossed up between I. eris and I. fibriata. I went with I. fibriata eventually based on the orbicular and reniform stigma being partially edged in black (versus not edged in black in I. eris - using the Noctuinae part 2 guide). I hope I got this correct, but I could be barking up the wrong tree (or even in the wrong forest!). Here are the moths recorded during our survey for the 'Threatened-Nationally Critical' Kahurangi skink (Oligosoma kahurangi). Day flying plus one night. The weather only allowed for one night of mothing (strong winds and rain on the other nights). Nonetheless, some very interesting moths and I wish I could have undertaken another night or two.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardlitt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 06:14 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 09:28 AM NZDT

Περιγραφή

Day-flying, mid morning. Interface between gorse and regenerating kanuka. A rather lovely moth.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 01:28 AM NZDT

Περιγραφή

Attracted to lights at night.
Length approx. 3 mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_steer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 12:40 PM NZDT

Περιγραφή

Landed on heath trap in native forest edge.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 02:32 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 02:47 PM NZDT

Περιγραφή

on black mould on beech

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 03:06 PM NZDT

Περιγραφή

pushing the limits of a decent photo with a 1:1 macro. Don't know what. vaguely resembles the Hudson painting for https://inaturalist.nz/taxa/398126-Tinea-dicharacta, though less so the type https://web.archive.org/web/20100518135034fw_/http://landcareresearch.co.nz/research/biosystematics/invertebrates/lepidoptera/cgi-bin/bug.pl?1525012?19390.0000 - on black mould on beech.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 02:50 PM NZDT

Περιγραφή

on black mould on beech. not 100% sure, since compared to my prior observations this is darker in the top of the wings, darker overall, and there's a couple of small small differences in pattern, plus it seemed a little shorter.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 08:42 AM NZDT

Περιγραφή

Day-flying moths from wetlands around the Titan Rocks 1,100-1,200 metres a.s.l. Day-flying moths were very abundant. You could barely take a step without seeing one. I also saw some adult Metacrias flying, but they were too quick on the day. Found the caterpillars though.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 02:21 PM NZDT

Περιγραφή

Day-flying moths from wetlands around the Titan Rocks 1,100-1,200 metres a.s.l. Day-flying moths were very abundant. You could barely take a step without seeing one. I also saw some adult Metacrias flying, but they were too quick on the day. Found the caterpillars though.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 02:14 PM NZDT

Περιγραφή

Day-flying moths from wetlands around the Titan Rocks 1,100-1,200 metres a.s.l. Day-flying moths were very abundant. You could barely take a step without seeing one. I also saw some adult Metacrias flying, but they were too quick on the day. Found the caterpillars though.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

commoncopper

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 08:35 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 07:01 PM NZDT

Περιγραφή

UNITEC campus, Mount Albert, Auckland 1025. One adult moth observed resting in the early evening on the lower surface of a leaf of a mined Corylus avellana plant.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 10:12 PM NZDT

Περιγραφή

This is a moth caught by @carey-knox-southern-scales at a UV light trap. He has recorded it here https://inaturalist.nz/observations/140856391. These photographs of the moth are added here in case they may provide additional useful information.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 09:54 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_steer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 03:01 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 07:31 AM NZST

Περιγραφή

coming to lights at night

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_steer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 04:06 PM NZDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylajane

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 09:08 AM NZDT

Περιγραφή

found near an alpine tarn. very small

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylajane

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 09:17 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 09:01 PM NZDT

Περιγραφή

Is this the first record of this species from Stewart Island? (I can't find any mention of it being there. Certainly, took me by suprise!). Drawn to light at Rakeahua Hut on the southern circuit, Stewart Island.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 01:33 PM NZDT

Περιγραφή

Day flying. Three seen, one captured

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 07:11 AM NZDT

Περιγραφή

First with photo obs on inat to go with Brian's 4 without photo obs (3 from Southland). Drawn to light at Rakeahua Hut on the southern circuit, Stewart Island.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 09:51 PM NZDT

Περιγραφή

Two nights at Rakeahua Hut on the southern circuit, central Stewart Island.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 12:13 PM NZDT

Περιγραφή

This observation is of a (small) moth larva feeding on the inside of a Greenhood Orchid flower (Pterostylis banksii).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 08:02 AM NZDT

Περιγραφή

Caterpillar found in Muehlenbeckia complexa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg_holwell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 09:33 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 09:37 PM NZDT

Περιγραφή

Drawn to light or found around rock tors and shrubland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_steer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 08:13 AM NZDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williambrockelsby

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 10:11 PM NZDT

Τόπος

Omutumutu Bush (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annahenderson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 02:46 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 10:43 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtweed

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 10:10 PM NZST

Περιγραφή

Attracted to house lights. Possibly P. lupinata but it looks a bit different than the morphs I'm used to from down south so not sure.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 06:57 AM NZDT

Περιγραφή

A tiny moth, attracted to UV light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 12:21 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 10:15 PM NZDT

Περιγραφή

First of spring. [Great night of spring mothing on the Maniototo. About 45-50 species seen in total. A lot of species that I had not seen since last spring turned up e.g. Meterana exquisita (7!), Orophora unicolor, and Ichneutica paracausta. First Physeticas and porinas for this spring. Also another location recorded for Theoxena scissaria]

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 10:13 PM NZDT

Περιγραφή

[Great night of spring mothing on the Maniototo. About 45-50 species seen in total. A lot of species that I had not seen since last spring turned up e.g. Meterana exquisita (7!), Orophora unicolor, and Ichneutica paracausta. First Physeticas and porinas for this spring. Also another location recorded for Theoxena scissaria]

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 04:04 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 11:14 PM HST

Περιγραφή

Drawn to light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strewick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 12:23 PM NZST

Περιγραφή

in wētā roost beside this tree. Thanks to Helen Peek and Chris Mercer for spotting.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 11:01 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 12:51 AM NZST

Περιγραφή

The highlight from a night at the West Eweburn Dam. I've now recorded them in two locations from the foot of the Hawkdun Range to this site 13 km away. Drawn to light. I see there is an old report from the lower slopes of Mt Ida which is located between these two sites: Lewis, J. H. (1900). "Lepidoptera of Mount Ida". Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute. 33: 186–187.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jomackisack

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 09:49 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_nz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 12:06 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacog

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 07:16 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 03:15 PM NZST

Περιγραφή

Flying mid morning in regen bush. 7 degrees. 2 of 2.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 03:15 PM NZST

Περιγραφή

Flying mid morning in regen bush. 7 degrees. 1 of 2.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 09:36 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dr_robert

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 05:00 PM NZDT

Περιγραφή

Resting on a fence.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustinlamont

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 06:14 PM NZST

Περιγραφή

Large caterpillar (~50mm) causing distinctive notched feeding damage on Cordyline 'purpurea' foliage. Note that purple anthocyanin pigments are visible in the caterpillar's gut through the cuticle when viewed from below.

Collected and fed on Cordyline leaves until pupation on 15 June 2022; adult emerged 17 July 2022. Warm temperatures inside house likely accelerated development during pupation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 03:04 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020

Περιγραφή

Many adult moths (photos 5-7) observed on a mature Corylus avellana plant, resting on the underside of heavily mined leaves (photos 1-4), in the early evening.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:44 AM NZST

Περιγραφή

On a cultivated Common Hazel (Corylus avellana).

Ετικέτες

JD

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 05:46 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ottoh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 07:55 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021

Περιγραφή

Line 21, trap 1. Pitfall trap.

Length about 9 mm (see photo 3).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william-harland

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 01:53 PM NZST

Περιγραφή

Was feeding on a Kowhai (Sophora sp).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 06:42 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_scott_nz

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 10:37 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 10:42 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jomackisack

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 06:04 PM NZST

Περιγραφή

10th instar caterpillar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahame

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2019

Περιγραφή

This is something I have been working on for a while so images are from a few dates including today.
We have 2 species of Bedellia in NZ (possibly)
B. psamminella and B. somnulentella, this is where things get complicated.
B. somnulentella has a pretty much world wide distribution.
B. psamminella is endemic.
This is where it gets confusing, to cut a long story short it is quite possible (though not proven ) that B. psamminella is going to be a synonym for B. somnulentella.
So impossible to id this Convolvulus Skeletoniser accurately.
Anyway I've found a patch around 30 meters long of Convolvulus that has been heavily beaten up by the larvae of this moth.
I've found papers sugesting this could be an effective bio agent against Convolvulus, an interesting thought especially seeing the way this patch has been "modified" by them.
Now to get one of my pupa to hatch :)

Image 1 and 2: Larvae dorsal, ventral.
Image 3: Living up to it's name
Image:4: Living up to it's name and free rangeing.
Image 5: Frass suspended in the "web" after being ejected from the mine.
Image 6: Larvae suspended by threads while turning into pupa.
Image 7: Pupa, note the distinctive keel, long antennae and pointed nose.
Image 8: Leaf damage

Many thanks to Robert Hoare for info.
@meurkc @jon_sullivan @nhudson @drrobert
Thought you folks might like a look at this :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 10:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 06:38 PM NZDT

Περιγραφή

Day flying with others. Netted trackside in damp, shady, ferny section. Cool, drizzly day. I think the ID is correct, @butterfly4 has records North and South of this area. Male.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malina_

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 01:29 PM NZDT

Τόπος

Dunedin, NZ-OT, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 06:15 PM NZDT

Περιγραφή

in one of the eroded trenches in the path, in the hot sun, suddenly half a dozen of these started flitting around me without end.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2021 07:13 PM NZDT

Περιγραφή

Drawn to light. Tussock, mixed scrub and rocks, above the treeline at about 1000m asl. This was the dominant moth coming to light in large numbers. Some very dark like this specimen others verging towards I. ceraunias with distinct stripes.

With @carey_knox_southern_scales - who may also post observations of the same moth. Our different cameras, perspectives and photographic styles should enhance potential for correct identification.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 05:43 PM NZDT

Περιγραφή

On ramarama

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_nz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 08:26 PM NZDT

Περιγραφή

Netted at dusk flying over long grass beside river.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berthine

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 07:36 AM +13

Περιγραφή

Wings dark brown with beige hem, body about 1 inch in length

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 11:43 AM NZDT

Περιγραφή

Grafton Gully at Symonds St Cemetery (East), Grafton, Auckland 1010. Native forest remnant.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylan-s

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 02:46 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mckee2r

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 11:29 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg_holwell

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 12:00 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinaceus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 11:20 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg_holwell

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 10:46 PM NZDT