Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwhite

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2015 12:55 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2020 02:42 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2019 12:27 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aarongunnar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2019 09:52 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bvanderweide

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2019 10:39 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Feeding on invasive knotweed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Survey spot 3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 11:31 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aarongunnar

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 01:46 ΜΜ CDT