Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevintoo

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 12:43 PM PDT

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevintoo

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 09:45 AM PDT

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caladri

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannah1546

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 12:50 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθραία Το Κενταύριο (Centaurium erythraea)

Παρατηρητής

hannah1546

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 11:27 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermissenda

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 01:05 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydcannings

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 03:22 PM MST

Τόπος

Yukon, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydcannings

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 01:04 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

sydcannings

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 04:16 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

likebugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 01:59 PM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taragmartin

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 11:47 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssimacdonad

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 02:37 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taragmartin

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 03:02 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mferguson

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 07:03 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mferguson

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 06:59 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgsmallshaw

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 03:33 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevintoo

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 02:07 PM PDT

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francehill

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 11:06 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burgessdave00

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 10:00 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019 10:13 AM PDT

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayack

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 02:59 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taragmartin

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 01:41 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermissenda

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2019 12:51 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 01:29 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellyne

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 02:23 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermissenda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2020 01:20 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertweeden

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 02:29 PM AKDT

Περιγραφή

I am stumped on this one. The otter caught and is eating some kind of long, slender fish or eel. iNat wants to call it a gunnel, but as far as I can find, gunnel are much smaller. This fish, judging from the size of the otter (~1 meter), must be conservatively 60-80 centimeters long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 04:55 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noam_chimpsky

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 01:35 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnison

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 03:01 PM PDT

Περιγραφή

immature, known population

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spinyurchin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 10:51 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruby_meadowhawk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 01:58 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darrenkirby

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2018 11:36 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marn01

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spinyurchin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 02:10 AM PST

Περιγραφή

Rather small in size

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

ken-w

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 02:12 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

ken-w

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 01:25 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taragmartin

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 12:22 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spinyurchin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 01:45 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skronner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 12:46 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermissenda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 11:49 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 02:46 PM PDT

Περιγραφή

Collema cf auriforme
epiphytic on Quercus garryana
photographed in wet and dry states

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennb2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 11:05 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2020 09:42 AM PST

Περιγραφή

Winter form

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randrudland

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 12:03 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elsemikkelsen

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 05:40 PM PDT

Περιγραφή

I can’t believe it, a baby dogwood in the forest! And it looks so great even during this drought! It is in a shaded clearing.

Feels slightly rough, on top and bottom, like fine sandpaper.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken-w

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 06:18 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermissenda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 12:01 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klloyd

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 03:34 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermissenda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2009 02:05 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)

Παρατηρητής

hermissenda

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermissenda

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2009 04:45 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermissenda

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertweeden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 03:30 PM AKDT

Περιγραφή

Thanks to David W Droppers at www.butterfliesandmoths.org/sighting_details/1312559 for id!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vail

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 05:35 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnison

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 04:19 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevintoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 07:52 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

risasmith

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 08:48 PM PDT

Περιγραφή

This is an egg mass wrapped around a green onion . I think it’s from a moth from the eggs but there are so many eggs it must be a very large moth. The egg mass is about 4” (10cm) long and about 3mm wide. Any suggestions?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnison

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 08:17 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

hermissenda

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 12:31 PM PDT

Περιγραφή

Looking for id on tiny black things with siphons. Juvenile snails???

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spinyurchin

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 02:46 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevintoo

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevintoo

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 08:59 AM PDT

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spinyurchin

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 09:15 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυχτοβάτης (Chordeiles minor)

Παρατηρητής

hdcooper

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 08:50 PM PDT

Περιγραφή

At least 4 birds, calling and one wing-booming.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermissenda

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 04:12 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bballengee

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 12:42 AM CEST

Τόπος

Digne, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bballengee

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 12:30 AM CEST

Τόπος

Digne, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken-w

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 12:35 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken-w

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 03:59 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnison

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 03:56 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydcannings

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 08:15 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydcannings

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 12:57 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cricketfarm185

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 09:13 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catjenkins

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 11:36 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plambert

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 12:28 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnison

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 09:03 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamiller

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2020 02:23 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanebustapbj

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 03:09 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spinyurchin

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 05:04 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidfraser1-

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 03:16 PM PDT

Περιγραφή

harassed by Brewer's Blackbirds most of the time I was observing this bird.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elianixi

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 10:20 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taragmartin

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 12:02 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydcannings

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:24 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spinyurchin

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanluft

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 04:30 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spinyurchin

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 05:44 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spinyurchin

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 05:36 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spinyurchin

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 03:38 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονοτσίχλονο (Plectrophenax nivalis)

Παρατηρητής

sydcannings

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 09:11 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermissenda

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2017 10:29 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermissenda

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 04:21 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_arndt

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2020 09:18 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 09:48 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnison

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 01:03 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermissenda

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 03:27 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbdoug

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2017 06:08 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermissenda

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 01:58 PM PDT