Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernsibley

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Location obscured to protect his privacy, but it is accurate. This fellow has been hanging out here for about a week with another sighting of him from six months ago; presumably he was hibernating since then.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νανοσκαλίδρα (Calidris minuta)

Παρατηρητής

andyfrank

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 10:01 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Orange-red face suggests Stint rather than one of the more expected shorebirds. Rear hallux eliminates Sanderling. Favoring Little over Red-necked are longer legs and red-edging around tertials. Red-necked Stint would look more attenuated.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimjohnson

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 11:24 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimjohnson

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 11:50 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimjohnson

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 11:02 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennispaulson

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2016 09:46 ΠΜ PDT

Περιγραφή

WASHINGTON, Grant Co.
Crab Creek, 4.4 mi E Beverly fire station
2 July 2016
Dennis Paulson photo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flammulated

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zvkemp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 12:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimjohnson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 01:29 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I am provisionally calling this individual an Aeshna umbrosa x constricta/palmata hybrid since the second parent cannot be confirmed from its appearance (although A. palmata is likely since it is certainly present in the region and A. constricta is unrecorded).

Read the complete details here: https://www.researchgate.net/publication/379023371_An_apparent_Aeshna_hybrid_and_a_possible_hybrid_complex

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylelandstra

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 02:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benzerante

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 10:23 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimjohnson

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 03:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimjohnson

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2018 02:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2011 06:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmcmasters

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rollingplainst

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

While taking a picture of this Eastern Hognose Snake, observation at https://www.inaturalist.org/observations/79960222, this butterfly landed. Friends?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 12:07 ΠΜ IST

Τόπος

Sanoor (Google, OSM)