Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthie_mac

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 04:54 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremygilmore

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 08:34 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinofelis

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:46 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 03:20 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekellerman

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 09:49 ΠΜ SAST

Περιγραφή

bsh

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmerry

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 10:20 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 04:42 ΜΜ SAST

Περιγραφή

This made my day. My observation of the day!!
A beaut at over 1m (give or take a cm or two).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muonmo

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 01:57 ΜΜ SAST

Τόπος

Cape Point (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliffdorse

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 08:00 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muonmo

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 02:52 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maranthes

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:48 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rion_c

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:54 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliviarudd

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 04:22 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rslhaupt

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 03:26 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dereksilberblatt

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2020 10:54 ΠΜ SAST