Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiesan

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Περιγραφή

seen near Kirawira Camp, Serengeti National Park, en route to the Grumeti airstrip

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrisilegowa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Tshopo, CD-HC, CD (Google, OSM)

Περιγραφή

Photo by Blaise Lombe,FZS TL2 Project