Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silvia374

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 03:54 PM CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 06:29 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisballester

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 10:43 AM CET

Περιγραφή

Quercus ilex; raphanoid

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

germanlozanogarcia

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 10:58 AM CEST

Τόπος

Murcia, ES-MU, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 12:40 PM CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαψία (Γένος Thapsia)

Παρατηρητής

scolym

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 07:47 PM CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Περιγραφή

Poca villosidad por el haz de las hojas

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαψία (Γένος Thapsia)

Παρατηρητής

adremix

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 04:52 PM CEST

Τόπος

Pueblar (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtfoliveira

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 11:10 AM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαψία (Γένος Thapsia)

Παρατηρητής

alejandroro

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 01:35 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαψία (Γένος Thapsia)

Παρατηρητής

mtfoliveira

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 04:26 PM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floruevora

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 06:06 PM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hcserrano

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 04:41 PM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adremix

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Sevilla, ES-AN, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtfoliveira

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 10:27 AM GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtfoliveira

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2022 02:08 PM GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandro_lopez_nunez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2022 05:34 PM GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtfoliveira

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 11:12 AM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαψία (Γένος Thapsia)

Παρατηρητής

donncave

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 04:45 PM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugo497

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 10:07 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 03:43 PM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasco32

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 10:25 AM WEST

Τόπος

Sintra, PT-LI, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 04:11 PM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

filipecanario

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 11:01 AM WEST

Τόπος

Orada, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duarte

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 01:37 PM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtfoliveira

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 06:30 PM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλάχη Η Αμελημένη (Malva neglecta)

Παρατηρητής

sergiolc_el_avistador

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 02:35 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergiolc_el_avistador

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 12:24 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clotilde19

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 11:26 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρνοπόδι (Oenanthe pimpinelloides)

Παρατηρητής

igor_kuzmin

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 06:00 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisballester

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2014 11:42 AM CET

Τόπος

La Rioja, España (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on live moss, legit & photo R. Martínez

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annemaria

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Uusimaa, FI-ES, FI (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

paolafallabrini

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2020 05:58 PM CET

Τόπος

Sezzadio (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgemartin71

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Περιγραφή

Sobre zona húmeda y musgosa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildhamandpetersham

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2019 02:22 PM UTC

Περιγραφή

On Physcia sp on Sycamore (Acer pseudoplatanus)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipecastilla

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 01:08 PM CET

Περιγραφή

Liquen identificado por Sergio Pérez-Ortega (RJB). Parasita a una Parmelina y una Xanthoparmelia. En el suelo, sobre superficie de cemento y asfalto

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίκος (Γένος Vicia)

Παρατηρητής

deinonyco

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 04:10 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calibas

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2020 02:20 PM PDT

Περιγραφή

Growing on incense cedar

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

ibaiolar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 01:32 PM CEST

Περιγραφή

On Erica cf. scoparia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deinonyco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 02:46 PM CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Περιγραφή

Pequeña seta (1 cm de diámetro), muy compacta y difícil de romper. He encontrado un par de ejemplares de hasta 3 cm de diámetro. Hierba, suelo calizo, 800 msnm. Esporas negras.

Small mushroom, (1 cm diameter), grass, calcareous soil, 800 mamsl.

Petit champignon d'environ 1 cm de diamètre. Dans un pré, sol calcaire, 800 msnm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgemartin71

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Περιγραφή

Se sujeta sobre rama muerta de Quercus suber o Quercus rotundifolia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joxepo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 12:44 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)

Παρατηρητής

justnature87

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 06:51 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)

Παρατηρητής

deinonyco

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 02:04 PM CEST

Περιγραφή

Maybe

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deinonyco

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 04:07 PM CET

Περιγραφή

Dudo entre T. terrestris y T. caryophilea. Bosque de encina y enebro,suelo silíceo a 700 msnm

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)

Παρατηρητής

david2327

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 09:24 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riosorez

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021

Περιγραφή

Viborera blanca

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anafar

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 01:12 PM SAST

Τόπος

Parque Polvoranca (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandopomeda

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 06:57 PM CEST

Περιγραφή

Fotografía de Manuel Molina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 07:00 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραξός (Γένος Fraxinus)

Παρατηρητής

clara_perez_vega

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 11:44 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raullois

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 05:36 PM UTC
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 06:03 PM CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipecastilla

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 06:26 PM CEST

Περιγραφή

En una piscina abandonada

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leticial

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:08 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissilva4

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

antonio_martin_regueiras

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 02:05 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)

Παρατηρητής

guisauco

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justnature87

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 12:23 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoinnatura

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 06:30 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toledano

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 12:22 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melesmeles

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthieu_gauvain

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020 07:01 PM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευφορβία (Γένος Euphorbia)

Παρατηρητής

daemea

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 02:34 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canogal14

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 05:43 PM CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anajimena

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 05:45 PM CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelbakkerpaiva

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 03:08 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelbakkerpaiva

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 03:16 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidepuddu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2017 11:40 AM CET

Τόπος

Scivu (Google, OSM)