Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielbranch94

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 11:42 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 06:42 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 03:52 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruna_stefane

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josi_goncalves

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 10:56 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vkurtlo

Ημερομηνία

Μάρτιος 1992

Τόπος

Bahia, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Data aproximada

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abcdefgewing

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1997

Περιγραφή

This photo lost some quality in scanning from an old slide. It shows a wild-born bird. The species is now extinct in the wild.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bholland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrapia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2008

Τόπος

Vietnam (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπτομύτα (Numenius tenuirostris)

Παρατηρητής

upupamartin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1990

Τόπος

Morocco (Google, OSM)

Περιγραφή

First iNaturalist record.

With Graham Armstrong, Pete Ellis, Steve Guy, Guy Langan, Paul Harvey, Phil Heath, Ian Lewis.

Seen for more than an hour after dawn, in a small loose group of Eur. Curlews, feeding in a short-grass field on the south side of the main lake. This was "limpy" - the bird that had been shot about 3 weeks earlier, but seemed to make a recovery.

This location is the last known wintering site for this species. The last record from here was in February 1995.

Here is a link to the last video taken at this site, in January 1995:

http://www.hbw.com/ibc/video/slender-billed-curlew-numenius-tenuirostris/bird-foraging-short-grass

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriosbordoni

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1975

Τόπος

Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonpni

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2008 04:33 ΜΜ -03

Περιγραφή

Trilha do Poço Preto

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nigelforshaw

Ημερομηνία

Μάρτιος 2009

Περιγραφή

Mimetes stokoei


Mimetes stokoei thought to be probably extinct and hadn^t been seen for over 30 years. It popped up after a hot fire in 2000. The entire population went up in smoke in March 2011...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anasacuta

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 01:37 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tremarctos

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Bas-Sassandra, CI (Google, OSM)

Περιγραφή

A truly amazing encounter with one of the world's most enigmatic ungulates. When I first saw this Pygmy Hippo, it was resting on the ground a few meters off the trail, covered with sweat droplets. After about an hour of waiting, it got up and slowly walked through the forest. It did not appear to mind my presence.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tremarctos

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Bas-Sassandra, CI (Google, OSM)

Περιγραφή

I was lucky to observe this owl for about 20 minutes. When I first found it, it was actively looking around from a relatively open perch. It flushed to a more concealed perch after I attempted to approach it more closely. I heard it (or another individual) calling the following night in the same general area. (I'm about a year behind on my photos, but I had to expedite this one...)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liakajiki

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 11:58 ΠΜ -03

Τόπος

Murici, AL, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alberto_mejiapaniagua

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 10:03 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abgh

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Brazil (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 09:20 ΠΜ -03

Περιγραφή

Apparently feeding on grass pollen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomfoz

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorge1660

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 06:46 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomfoz

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

didobola

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 04:32 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hipolitocaplan

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 08:50 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa2382

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 05:56 ΜΜ -03
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

robertolemos

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:50 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

livsdafonseca

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:16 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucianachiyo

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alberto_mejiapaniagua

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 12:28 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdislich

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 03:11 ΜΜ -03

Περιγραφή

jovem

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilmara

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:52 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

carolfuji

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 04:22 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurieine

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 05:13 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabriciovilela

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:12 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisfarias

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 08:37 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 02:51 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

criscolodel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 07:01 ΜΜ -03

Περιγραφή

I really don't know what it is. I think It could be a microfungus. It has around 5 mm height and was placed on a bell pepper surface.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 09:22 ΜΜ EAT

Περιγραφή

This is the second member of the Ambohitantely species that bred out today 1 March 2023. The images are of what (I suspect) is a live female Madagascar silk angel moth? The final two images are of the casing the pupal skin and the dried dead adult. Len

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 06:00 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 11:27 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 09:07 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 10:38 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2007 12:58 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πορφυροχελίδονο (Progne subis)

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2001 01:30 ΜΜ -02

Περιγραφή

Hirundine seen on RRS James Clark Ross, en route from Falklands to South Georgia. First seen at 13:30 ship's time by Nicholas L. Warren at 51 degrees, 52 minutes S, 55 degrees, 52 minutes W. Observed later that afternoon by NLW, Ben Phalan and Mike Dunn. Not seen on subsequent days.

This bird was observed and photographed while I was en route to Bird Island, South Georgia. I then had no internet access or access to relevant field guides until 2004. I sent the photograph (which was a transparency) to a colleague in February 2003, and he identified the bird as a Grey-breasted Martin. He added that there had been at least one in Stanley in early November 2001 as part of an "invasion" of hirundines (Barn Swallow, Chilean Swallow) from end October to mid November, per December 2002 Falklands Conservation newsletter.

However, on getting the slide scanned in 2018, I revisited this record and believe the bird is in fact a Purple Martin.

DESCRIPTION (from field notes)

Overall: A bit bigger and chunkier than a Barn Swallow, perhaps about the size of a Common Starling. A dark, sooty plumage overall, blackish with some shiny blue sheen.

Bare parts: Bill dark grey, quite strong, slightly hooked at tip. Pale pink mouth (wide). Legs and feet dark blackish brown. Eye dark (blackish).

Upperparts: Blackish, with dark blue gloss on some new inner primaries, innermost greater coverts, some lesser coverts, middle tertial, and patchily on mantle. Pale ashy grey forehead and nape, black lores, glossy blue patch across top of crown. Perhaps had a whitish border to mantle, but this may have just been feather bases showing. Wings dark blackish, long (obscuring tail).

Underparts: Greyish, becoming whitish on chin (v. slight hint of darker malar streaks) with some faint streaks on lower breast from shaft streaks or darker feather shafts. Whitish vent.

Behaviour: Quite weak, but not enough to allow it to be caught. Flew a short distance out from ship several times before returning to perch on deck. Pecked at a paint chip and looked like it was trying to drink spray.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmagnago

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 10:39 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammyjames

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 10:19 ΠΜ -03

Περιγραφή

Squeaks made when disturbed (poked with finger) once it was already playing dead

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 07:49 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 10:23 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

maxtosch

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2010 09:36 ΠΜ UTC

Τόπος

Al Djoufrah, Libye (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlossch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2011 07:42 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 01:05 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 05:00 ΜΜ -03

Περιγραφή

Five sepals, ten petals, five anthers, three pistils. Three purple bracts below the corolla that fell off when touched.

Note that the location of this observation was recorded (based on iphone photo metadata) as -9.2224472222, -35.8868138889 with accuracy of 10 m. That's completely wrong, and was a location I had visited hours earlier. However, I guess it's an iphone problem, not an iNat problem. Corrected to the right location.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 10:14 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 08:24 ΜΜ -03

Περιγραφή

I believe this was the male from an hour previously, leaving the bromeliad to go live and love some more. He had climbed up to the end of a leaf from the neighbouring bromeliad. He does look a lot yellower than the photos from 19:24, so I am not sure if it is the same individual or not. In the subsequent two days, no adult frog was seen in this bromeliad.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2019 11:51 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 05:23 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 08:22 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

pfautsch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 06:57 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Possibly the same tagged pigeon first seen on top deck in Portsmouth, UK in August.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2016 02:22 ΜΜ PST

Περιγραφή

Amphibian eggs?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wisercrowe

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 07:07 ΜΜ UTC

Τόπος

Columbia (Google, OSM)

Περιγραφή

Quarter inch white balls, some puckered and loose, some slightly attached to soil

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luiz_alberto_santos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Bahia, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοχελίδονο (Delichon urbicum)

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2018 02:17 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Nesting on a ferry going daily for 33 km up and down the Drin Valley (2:30 hours one-way).

The swallows are breeding in the vehicle area on the lower deck, which is open on both sides.

Apparently, the parents are shuttling back and forth with the ferry, and feeding their chicks during the trip.

See also
www.inaturalist.org/observations/14568369
www.inaturalist.org/observations/14568372

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2013 11:48 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

pfautsch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 05:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfautsch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 04:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2018 08:11 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2017 04:31 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabriciovilela

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Paraná, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gussoni

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 10:12 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancruzado

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Yucatán, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Inmovilizado por semillas pegajosas de Pisonia aculeata (atrapapájaros)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herminiovilela

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2019 09:48 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Provavelmente se trata da espécie referida

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2019 11:40 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos)

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2016 04:07 ΜΜ PDT

Τόπος

Denali NP, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)

Παρατηρητής

chrisfarias

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2015 09:39 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anjudeni

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 05:18 ΜΜ -03

Τόπος

Prudentópolis (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramarese

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 04:15 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreith

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Haiti (Google, OSM)

Περιγραφή

Gesneria brachysepala was for the first time collected by Erik L. Ekman at the 4th of October 1928 and had not been seen ever since. The species was known from a single locality in South Western Haiti. G. brachysepala has been searched for, by two Gesneriad experts: The Laurence E. Skog expedition in 1970 and the expedition of John L. Clark in 2015. They did however not find it, and Laurence E. Skog considered it extinct. The species was rediscovered in July 3, 2019 in a ravine about 1 km east of the type locality.

Reith, M (2020). Rediscovery of Gesneria brachysepala Urb. & Ekman. Gesneriads, the Journal for Gesneriad Growers. Vol.70 Nr.1

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramon_d

Ημερομηνία

Ιούλιος 2005

Τόπος

Panama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomaz_melo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2014

Τόπος

Acre, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Próximo ao rio Jurupari, Feijó, AC, Brasil.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersonwarkentin

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Paraná, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Registro com todos os direitos reservados.

ATENÇÃO:
CONFIGURAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DE FOTOGRAFIAS E OBSERVAÇÕES NO INATURALIST: No license (all rights reserved).

Os dados são de acesso aberto, e é recomendável que qualquer uso deles seja previamente autorizado pelo autor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 12:37 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2019 01:28 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Listed as EXTINCT, last seen 1804

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2017 07:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffharding

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2016 03:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυκητοφιλίδες (Οικογένεια Mycetophilidae)

Παρατηρητής

epopov

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2014 05:56 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petermarting

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2019 07:02 ΜΜ -02

Περιγραφή

Amazing mimic of the Golden Carpenter Ant (Camponotus sericeiventris): https://www.inaturalist.org/taxa/141749-Camponotus-sericeiventris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2019 01:02 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petermarting

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2019 10:16 ΜΜ -02

Περιγραφή

Clamped on a stick sleeping

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2019 11:15 ΠΜ -02

Περιγραφή

What impressed me was that the pattern on the wings was different on the two sides

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petermarting

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2019 06:19 ΜΜ -02

Περιγραφή

Originally found on a petiole of Cecropia pachystachya sapling, but removed to photograph before it hopped away. I found it again the next day, where it had over-nighted on the plant in the last photo, here's the obs: https://www.inaturalist.org/observations/36539362

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturpel

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petermarting

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2019 11:12 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019 05:12 ΜΜ -03

Τόπος

Murici, BR-AL, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

In leaf litter beside small forest stream

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2019 05:38 ΜΜ -03

Περιγραφή

Came buzzing in while I was washing in the stream and landed in the water. Appeared unconcerned about this, simply walking along the stone bottom of the stream until it exited the water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 08:28 ΠΜ -03