Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lszterrill

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 04:35 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

strix1nebulosa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 02:59 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihunta

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 12:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_misewicz

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 01:33 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrichor27

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Never in my life have I seen a skink this far north,not to mention in March,or in a gravel parking lot near East Heights. It was cool...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishthefox

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 12:51 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Found under a rotting log along with two blue-spotted salamanders.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cocokitty

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 04:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2021 01:56 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελαφοποντικός (Peromyscus maniculatus)

Παρατηρητής

dtread1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2021 01:54 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrentnyjeff

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 04:44 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vermfly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2017 10:37 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macrodipteryx

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2016 07:59 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2017 03:43 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susankirt

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 01:43 ΜΜ CDT

Περιγραφή

on common milkweed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 01:37 ΜΜ EST

Τόπος

Bessemer, MI, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλεπίσαυρος (Alepisaurus ferox)

Παρατηρητής

fowlerope

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2017 11:49 ΠΜ PST

Περιγραφή

Was looking at a group of 30 Black Oystercatchers when I noticed a fishs fins flapping out of the surf. The fish then came out of the water and started flailing in the sand. I immediately ran towards it and tried to drag it back towards the water at least 5 times by its tail but had no luck getting it all the way back into the water. We ended up leaving after trying for about 5 minutes to get it back in the water since I was guiding at the time.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psweet

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2020 08:15 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uconnbirdfish

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2012

Τόπος

Haddam, CT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Juvenile American Shad top with other juvenile Alosa for comparison. Especially note the shape of the preopercle, head, mouth, and eye size.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lungenlos

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 12:45 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcoldren

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020 03:55 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apatten

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2020 12:36 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2015 01:42 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbirard

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2017 08:39 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 01:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

In the gills of a Lingcod

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmcnear

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macrodipteryx

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

penelopeburrus

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2019 10:40 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svillebirder

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Still washed up at Tolowa Dunes State Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tenthousandhz

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmcnear

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

snake being held by USGS researchers

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmcnear

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In animal vomit near creek

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delmerspratt

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2019 06:30 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I was disturbed to discover that this giant roundworm had been living in my gut for months

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbarratt21

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Περιγραφή

Gigantic (456g!) mudpuppy found in Wolf Lake on Chicago's S Side; found in minnow trap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer_riffle

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A "piebald" elongatus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyhelm

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2019 12:09 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blardiere

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2019 08:21 ΠΜ PST

Περιγραφή

Likely knocked from a tree during recent snow storm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer_riffle

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer_riffle

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemispingus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2019 06:33 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer_riffle

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer_riffle

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Περιγραφή

Side by side comparison of the two sympatric species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natureali

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2015 12:26 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer_riffle

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephannflora

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2018 05:45 ΜΜ PDT