Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rahulbasu

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

India (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαντώδη (Τάξη Mantodea)

Παρατηρητής

suvarnapunalekar

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 08:02 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

clamanna

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 02:11 PM EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zephanaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 03:07 PM +03

Τόπος

Ndhiwa, KE-HB, KE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

andonis

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 04:25 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petersteward

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 10:04 AM EAT

Τόπος

Shinyalu, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clamanna

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2020 09:53 AM EAT

Τόπος

Tsavo West (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clamanna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 08:30 PM EAT

Τόπος

Naboisho Camp (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on rocks in grass at night near a lodge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)

Παρατηρητής

petersteward

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 10:33 AM EAT