Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Caught in moth trap.