Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χήνα (Γένος Anser)

Παρατηρητής

zooga1961

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2018 12:38 PM CST

Τόπος

Dallas, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Late Lunch break. White Rock Lake. Sunset Bay

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psweet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2018 09:29 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calopteryx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2016 12:51 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

kalamurphyking

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2013 03:52 PM CDT

Περιγραφή

I'm Singing in the Rain....

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trentongoodwin

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nanofishology

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 08:35 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coachwhipbooks

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustpaulson

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2018 12:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgbb2004

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

jcefus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2018 04:49 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

rhurst1125

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2017

Περιγραφή

Pretty sure this is a crow given the size

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2017 03:50 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleymiles

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2017 02:17 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trogonbotanist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2017

Περιγραφή

American Yellow Fly Agaric (Amanita muscaria var. guessowii). Multiple growth stages present. Growing under White Pine (Pinus strobus) and Red Oak (Quercus rubra).

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

mulegrl14

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2017 03:48 PM CDT

Περιγραφή

They have been at my house for 2 months now

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tvasquez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2017 10:17 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)

Παρατηρητής

varajuan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2017 05:20 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuftedparidae

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2017 08:56 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)

Παρατηρητής

alex_bairstow

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2017 02:26 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2017 01:32 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2017 12:41 AM CDT

Περιγραφή

didn't react to any movement, not even to touch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwessel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Περιγραφή

5 birds total on road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwessel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2017 11:29 AM CDT

Περιγραφή

Flew into a window.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)

Παρατηρητής

hughesha

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2017 04:08 PM CDT

Περιγραφή

Small,red,blue and green.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφιδοειδή (Υπεροικογένεια Aphidoidea)

Παρατηρητής

dannym

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2017 02:04 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewaucourt

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2017 02:36 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cloudya

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2014 02:57 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flyingkiwigirl

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2017 03:08 PM NZST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

karenzeleznik

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2017

Περιγραφή

There had to be at least 12 visible green herons this morning.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

cgbb2004

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2016 03:06 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ck2az

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2017 05:45 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brownsbay

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2017 02:50 PM PDT

Περιγραφή

This is a guess, but images I reviewed online match this fungal disease affecting leaves of the Fremont cottonwood (Populus fremontii).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hawnzd

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2017 01:55 PM PDT

Τόπος

Tacoma, WA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcdoweg

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2017 08:21 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannym

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2017 10:31 AM CDT

Περιγραφή

Reminiscent of a daddy longlegs but red-orange.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troney

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2017 12:42 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2017 07:58 AM EDT

Περιγραφή

Probably the expected great-crested flycatcher but the fairly pale belly has me wondering about ash-throated and brown-crested

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shinnickj

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernalarce

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2014 09:54 AM CST

Περιγραφή

Caterpillar feeding in cultivated garden.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elspethpierce

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2017 09:43 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

markrobinson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2016 03:56 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadamcochran

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2013 07:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2017 07:25 AM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgbb2004

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2017 05:57 PM EDT

Τόπος

Enosburg, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgbb2004

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgbb2004

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2017 05:35 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

cgbb2004

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2017 02:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgbb2004

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2017 05:30 PM EDT

Τόπος

Enosburg, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jriebe0623

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2017

Περιγραφή

Singing in a tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jriebe0623

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccoburn

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2017 07:56 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

dannym

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2017 11:09 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdz456

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2017 08:59 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

elaphrornis

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2017 05:35 PM EDT

Τόπος

Peekskill, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Ring-billed Gull (Larus delawarensis). Shores of Hudson, Riverfront Green Park, Peekskill, NY.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaywang3

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2017 08:53 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcheloi

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natureinla

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2017

Περιγραφή

Photo and Observation via Instagram by a_viduetsky

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willem9

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2016 01:12 PM MST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

jzzipkin

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2017 01:42 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfb2

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2017 01:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmeade

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2017 08:12 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

beautdogs

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2017 03:35 PM EDT

Περιγραφή

Unidentified feather pile. Possibly a mockingbird, very plentiful here

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

susanelliott

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngcramer

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2017 01:36 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kvandevere

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_prior

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2012 11:52 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

brentnmoran

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2017 03:19 PM PDT

Περιγραφή

American Robin with Leucism

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny0027

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2017 02:06 PM PDT

Περιγραφή

Found this guy while hiking...he swooped down to catch bunny!! It caught me taking a picture ahah

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2017 10:40 AM EST

Περιγραφή

On Pinus strobus. Fungi #1

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily-a

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2014

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

direbecca

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2017 02:33 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertgeorge

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2017 10:54 AM CDT

Περιγραφή

Has the breeding season bump on its bill.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2017 02:55 PM EST

Περιγραφή

on asphalt-shingled roof

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράκι Του Κούπερ (Accipiter cooperii)

Παρατηρητής

jennformatics

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2017 03:50 PM CDT

Περιγραφή

Noticed because of the fluffy rain of down and feathers. Messy eaters, these guys!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skreesha

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2015

Τόπος

Milford, MI (Google, OSM)

Περιγραφή

See photos

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

ruggedbynature

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2017 10:11 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2017 01:22 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

aarongunnar

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2017 02:31 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macquafredda13

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2017 08:49 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karen132

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2005 05:29 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

rarroyo

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2017 10:17 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

kalamurphyking

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2014 11:25 AM CST

Τόπος

Dallas, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

White Rock lake, Sunset Bay
Suddenly A Bar Fight Broke Out!
Two older gulls were fighting in the water when this juvenile spotted them and decided to jump in.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianob

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atassin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2017 10:33 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glmory

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2016 06:04 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octobertraveler

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2017 01:00 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magazhu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2016

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jriebe0623

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2017

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianhutton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2017 05:25 PM AEDT

Περιγραφή

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

robvanepps

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2015 07:17 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louismegyesi

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2017 04:18 PM EST

Περιγραφή

Northern Shrike, recovered from hitting our East Middlebury bedroom west window, 3/11/2017.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2017 09:19 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taogirl

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybirder

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2015 07:32 AM +03

Τόπος

Busiiro, UG-WA, UG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

itawarrior

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2017 03:33 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yburch

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2017 07:23 AM HST