Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nagylafachetti

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 09:56 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barkbiopark

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2009 11:19 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edvandroabreuribeiro

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 08:01 ΜΜ -03

Τόπος

Magé, RJ, Brasil (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

limarrudandre

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 09:53 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitormilanese

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 12:06 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgar_crispino

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 10:23 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elisa_groll

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2013 06:35 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mairasantos

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 09:14 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guidogrimaldi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2018 11:06 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtwe82

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Paraná, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robson_godoy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 03:05 ΜΜ -03

Περιγραφή

Drymaeus sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

me_schwantes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2019 09:59 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

me_schwantes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2019 09:58 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianomaciel

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2005 10:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cissusjal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2012

Περιγραφή

National Park of Serra dos Órgãos, Teresópolis-RJ

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriel419

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 09:27 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Μάιος 2006

Περιγραφή

One of several found easily on clean coarse white sand near low rock reef ledge in littoral zone of a shore-based platform reef. Very rich colour is as seen in ambient light of sunlit shallows despite my using fill-in flash.(The deep blue colour is contributed by the periostracum of live animals so is quickly replaced by the drab brown shell upon death. This stunning Unique South endemic is thus not particularly popular with shell collectors)
Previously known as Laterus spiceri but neither that taxonomic name nor the header common name got a response from iNat ,so either my spelling is wrong or taxonomy's evolved.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hereinthewild

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 09:36 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nachovip

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 11:47 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

venus5026

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2013

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gecko1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2019 09:54 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pliffgrieff

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2004

Περιγραφή

An example of an albinistic M. fidelis (formerly going by the name of M. fidelis flava). Notice how the body color is also lighter than usual for this species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dragonajuli

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2012

Τόπος

Fam, ID (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ernestolm

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2016 05:09 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2019 03:18 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Sighting and photos (c) maduni.
Field Notes -

The size of an adult shell varies between 70?mm and 205?mm and it is a mixture of orange and white color.This species is found in the Indian Ocean along the coasts.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evanmant

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 10:27 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielcavallari

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2019