Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias_deuss

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Lifou, NC-IL, NC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 11:41 AM +11

Περιγραφή

In a cave

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 11:52 AM +11

Περιγραφή

In a cave

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 08:49 AM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mahi_mahi

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 08:58 AM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 11:03 AM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 09:03 AM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2020 07:47 AM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim-anderson

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2018 06:08 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2020 06:18 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrik29

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrik29

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrik29

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2019

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrik29

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2020 09:40 AM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 11:17 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2017 04:55 PM CDT

Περιγραφή

Same spot as Tuesday, but this one has the full flagellum. These seem to be somewhat common at BFL--I saw them down closer to the river as well in a completely different soil type.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agusti2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2015

Περιγραφή

pseudoescorpion troglobisium recovitzai - Cueva de la Merla - Roda de Bara - Catalonia - Spain

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christianlangner

Ημερομηνία

Απρίλιος 2014

Τόπος

Sanggau, ID-KB, ID (Google, OSM)

Περιγραφή

For further information of the observation see: Langner, Christian Georg 2017. Hidden in the Heart of Borneo-shedding light on Some Mysteries of an Enigmatic Lizard: First Records of Habitat Use, Behavior, and Food Items of Lanthanotus borneensis Steindachner, 1878 in Its Natural Habitat. Russ. J. Herpetol. 24 (1): 1-10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2019 10:04 PM HST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2018 02:58 PM EST

Περιγραφή

Troglosiro cf. juberthiei

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2017 04:07 PM NZST

Τόπος

Ouaïeme. (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2018 12:02 PM EST

Περιγραφή

Troglosiro

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2018 11:38 AM EST

Περιγραφή

Troglosiro sharmai was described by me in 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2018 05:20 PM EST

Περιγραφή

Diaenobunus armatus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2018 08:03 PM EST

Περιγραφή

Trichonobunus