Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermann_gruber

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 02:27 ΜΜ CET

Περιγραφή

The sickness. On capsicum annuum

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

howlin_jay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 10:38 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

dallonw

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

They look like little Loch Ness monsters???

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

dallonw

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Utah, US (Google, OSM)

Περιγραφή

About to have myself a long-awaited, extremely pleasant and serene night of sleep. For no particular reason. (01/24/23)

Have some emotionally expressive art.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λωτός (Γένος Lotus)

Παρατηρητής

dallonw

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

dad can I delete this
knox

Knox,
No.
Dad

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαϊδουροελάφι (Odocoileus hemionus)

Παρατηρητής

nicolemorton22

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 05:48 ΜΜ PDT
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

dallonw

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This is a weird one. And I don't know if it is "one" at all.

These weird drag marks on the garbage can reminded me a lot of marks left by insects like leaf miners. It seems to be some type of drag in the dirt stuck to the can, so not sure if any bug would spend its time crawling through it or eating the dirt up or something. It just stood out right away and seems weird. Definitely caused by something but am not sure what, or if that "what" is an alive thing.

It crossed my mind that it could be from the garbage men/garbage truck or something but I don't really see how. These marks were pretty small. And they weren't dents or anything, they were just drags in the mud. So, whatever it was was pretty gentle. Gentle and small.

I really don't know but Google was not helpful and I'm still relatively convinced an alive-thing did it. I'm going to go with "insects" for now just because that's what I would suspect. But could easily be super wrong.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dallonw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

If this is true, this is the best day of my life.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dallonw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dallonw

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dallonw

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kannan_raja

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 07:55 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 07:56 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurran

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 11:45 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dallonw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

Utah, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Bear? Bigfoot?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

joedziewa

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 01:22 ΜΜ EDT

Περιγραφή

What is curling the leaves on this Norway maple?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

dallonw

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Utah, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This specimen is 12 years of age today.

Also, I made this specimen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

apgarm

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 03:57 ΜΜ EDT

Τόπος

Windsor, CT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

What is making these mud (?) shelters? they were covering all rocks in the area (usually submerged)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)

Παρατηρητής

dallonw

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Uncle Dallon the centipede.

(Best. Birthday. EVER.)

📸/permission to post: My cool nephew

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκύλος (Canis familiaris)

Παρατηρητής

bryanbostick

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2019 07:43 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maevanat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 12:52 ΠΜ UTC

Τόπος

Tena, EC-NA, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krechols13

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 10:05 ΠΜ MDT

Τόπος

Lehi, UT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prokhozhyj

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 1999

Τόπος

Atlantic Ocean (Google, OSM)

Περιγραφή

A deep-sea gorgonian growing on the nose of the sunken RMS 'Titanic'. Photographed with my participation during the dive 1/240 of the deep-sea manned submersible 'Mir-2' during the 42nd cruise of the research vessel 'Akademik Mstislav Keldysh'. The depth is 3850 m. The photo was previously used in my article (Vinogradov G.M. 2000. Growth rate of the colony of a deep-water gorgonarian Chrysogorgia agassizi: in situ observations // Ophelia, 53 (2): 101−103, fig. 2), the gorgonian was identified by the second, collected, specimen as Ch. agassizi. Later T.N. Molodtsova (P.P. Shirshov Institute of Oceanology, RAS) reidentifited it as Ch. campanula (Molodtsova T.N., Sanamyan N.P., Keller N.B. 2008. Anthozoa from the northern Mid-Atlantic Ridge and Charlie-Gibbs Fracture Zone // Marine Biology Research, 4 (1): 112−130, p. 122). Mentioned articles can be found on Research Gate (https://www.researchgate.net/publication/233062908_Growth_rate_of_the_colony_of_a_deep-water_Gorgonarian_Chrysogorgia_agassizi_In_situ_observations; https://www.researchgate.net/publication/249019633_Anthozoa_from_the_northern_Mid-Atlantic_Ridge_and_Charlie-Gibbs_Fracture_Zone).

Глубоководная горгонария, вырасшая на релинге носа затонувшего «Титаника». Сфотографирована при моём участии во время погружения глубоководного аппарата «Мир-2» № 1/240 в 42 рейсе научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш». Глубина 3850 м. Фотография ранее была использована в моей статье (Vinogradov G.M. 2000. Growth rate of the colony of a deep-water gorgonarian Chrysogorgia agassizi: in situ observations // Ophelia, 53(2): 101−103, fig. 2), горгонария была определена по второму, собранному, экземпляру как Ch. agassizi. Позже Т.Н. Молодцова (Институт океанологии РАН) переопределила её как Ch. сampanula (Molodtsova T.N., Sanamyan N.P., Keller N.B. 2008. Anthozoa from the northern Mid-Atlantic Ridge and Charlie-Gibbs Fracture Zone // Marine Biology Research, 4(1): 112−130, p. 122). Упомянутые статьи можно найти на Research Gate (см. ссылки выше, в английском тексте).

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατικό Χάμστερ (Cricetus cricetus)

Παρατηρητής

eliegaget

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Austria (Google, OSM)

Περιγραφή

cannibalism, blind specimen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesbectrotters

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 07:09 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dacolb

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 03:47 ΜΜ PDT
Mammals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)

Παρατηρητής

yannikleo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 08:28 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Not sure what kind of animal this was. Seen in Wilkes Barre. Not sure if it is a ferret or a skunk. Was walking in a slithery-type way. Definitely not a cat. Black body white dot on head and tail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

smartrf

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Περιγραφή

My friend took this photo of a coyote sleeping on his patio. The coyote looks very relaxed.