Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

jsoplop

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 02:29 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

wabbster

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 05:42 PM EDT

Περιγραφή

Eating a spider of some kind.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

pjkerr128

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 01:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

cindylcobb5

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 10:51 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

rebeccalillie579

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 04:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

rednat

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Uh oh, busted. Got caught swiping a female Gulf Fritillary.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

sarinole

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 12:01 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

stace_of_spades

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 07:15 PM CDT

Περιγραφή

somehow showed up in my bathroom! we've only travelled to Banning SP (3 days ago), BWCA (10 days ago), and CO (6weeks ago)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 02:41 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

marleehassell

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 06:06 PM EDT

Περιγραφή

Anole (?) eating a bumble bee !!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

gandalf7011

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 06:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

david1361

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 08:01 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

swallow-tailed-kite

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 12:11 PM UTC

Περιγραφή

He has a tumor

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kennysusername

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2012 08:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

larnicus

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 05:26 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

kathrynwells333

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 06:56 PM CDT

Περιγραφή

Predator: Geococcyx californianus (https://www.inaturalist.org/observations/88479795). Second prey: Cicada sp. (https://www.inaturalist.org/observations/88479798).

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

westmarketbees

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 01:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

haleyduet

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

kathytran

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 02:28 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

schrimsherbiology

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 11:01 AM EDT

Περιγραφή

Was seen eating a small lizard. Hard to identify species of small lizard while being eaten.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

tvogt

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 04:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

tomas_quintero

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 08:24 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

jcarney1978

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 10:05 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

sadiedee

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 01:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

neil_mass

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 01:53 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

jackroney

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 04:01 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

shelleydee

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 01:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

zerifore

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 01:14 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

msirotkin

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 04:17 PM EDT

Περιγραφή

Was surprised when I spotted this! Seen in a garden center-- must have come in with the plants!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

chamelea

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 09:42 AM EDT

Περιγραφή

It hunted down an insect in the grass and consumed it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

zabukari

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 11:47 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

cathybester

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 09:39 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

sboyack

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 11:56 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

flyingmosquito

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 04:56 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

matt_sieja

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 11:54 AM EDT

Περιγραφή

Eating a dragonfly

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

kiffesara

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 08:12 AM HST

Τόπος

Kihei (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

rtwhitson3

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 12:30 PM EDT

Τόπος

Lexington, SC, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Photobombed by a hummingbird.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

todd_outdoors

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 05:10 PM CDT

Περιγραφή

Another hitchhiker on our Florida plant truck. This juvenile is no bigger than a Mayfly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

wildflowersuz

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 06:18 PM CDT

Περιγραφή

I think?
On Snow Whites arm at the Flower and Garden Festival at Disney.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

tnich

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 10:02 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

kevin_horchak

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 10:34 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

angrypuppies

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 12:45 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

laurasea

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 04:08 PM EDT

Τόπος

Yulee (Google, OSM)

Περιγραφή

Has wound

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

tonyg

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 06:06 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

jaimes0521

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 12:38 PM EDT

Περιγραφή

Found this one dried up. Not sure where these are coming from in Massachusetts

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

rednat

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Hamelia patens

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

kathrynwells333

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 06:59 PM CDT

Περιγραφή

Dinner for a Geococcyx californianus (https://www.inaturalist.org/observations/86110277).

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

gemela-dos

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 11:00 AM EDT

Περιγραφή

Crawled up white mangrove

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hotel_calochortus

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 11:38 AM EDT

Περιγραφή

Hanging from spider silk!

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

dodomae98

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 06:47 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

julieroberts

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 02:41 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

agemma

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2018 08:51 PM EDT

Περιγραφή

Gray tree frog with a green lacewing on his head which he promptly ate

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

mchong

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 11:01 AM EDT

Περιγραφή

Discovered near the mints in the herbal part of the greenhouse. Sunny, 80°F.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

sharleen_j

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 12:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

abrahamlimpkin

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 08:31 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

paws1985

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

kaphn8d

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 08:46 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

eleanorpate

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 11:10 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

sam_moore_

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 09:28 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

firfauna

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 11:26 AM EDT

Περιγραφή

Chlorocyanus??

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

jaimes0521

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 10:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 10:30 AM EDT

Περιγραφή

Disney’s Magic Kingdom, Florida.

  • Cloudy, with a high near 87.
  • Sunrise 6:30 am; Sunset 8:27 pm
  • Daylight Hours: 13 hours, 57 minutes (-13s)
  • Moon: 90.0% Waning Gibbous

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

fishphi819

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 10:21 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

scabbadoo

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 04:25 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nikonglass

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Eating something. (A Cuban tree frog?)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

jessicadriver

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 01:33 PM UTC

Περιγραφή

Found near greenhouse that gets many shipments from Florida and has a breeding population of brown anoles accidentally introduced.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

austincopley

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 10:02 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

mjb79

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

walker9853

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 02:35 PM EDT

Περιγραφή

Found in houseplants

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

calau00

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2020 09:15 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

satxmar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2015 01:33 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

kbeza31979

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 12:14 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

jyang2

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 02:53 PM EDT

Περιγραφή

in greenhouse

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

wnolff

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

groujo

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 12:52 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

benzerante

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

djm

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 08:01 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dh10

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

vivianamartnez1

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 10:05 AM UTC

Τόπος

Johns Creek (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dh10

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

andyhood

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

nsgilmore

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 03:52 PM EDT

Περιγραφή

Outside In garden center

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

bexnewt

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 03:33 AM UTC

Περιγραφή

Locked jaws with green anole.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

puffin21

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 12:03 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

will388

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 01:07 PM EDT

Περιγραφή

I think!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

neilgunther

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 04:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

marytschopp

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 05:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

moodywb

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 10:05 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

belladonna0000

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 04:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

kucycads

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 10:25 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

kaeden_heide

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 12:26 AM UTC

Τόπος

Killarney (Google, OSM)

Περιγραφή

So my parents caught this in their house, we live in southern Manitoba so it's pretty weird there is a lizard in the house. It's more weird because the only known lizard to live in Manitoba is a Northern Prairie Skink, but this one doesn't really have characteristics of that lizard. I'm stumped on what this could be. They did have some cupboards shipped from Ikea lately but I don't know where they came from, it could have got in there or even some bananas

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

apowers10

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 09:13 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

ebaker83

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 03:38 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

wildflowersuz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 03:17 PM EDT

Τόπος

Montgomery, AL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Stowaway in our camper.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

cathybester

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 10:03 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dh10

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Gravid female snacking. Notice the bite marks on the back of the neck, evidence of mating behavior

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

bradymh

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 03:55 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

dalien

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2020 09:05 AM EST

Περιγραφή

the devoured Skimmer is identified separately.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καφέ Ανόλη Anolis sagrei

Παρατηρητής

msamm005

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 09:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη Anolis carolinensis

Παρατηρητής

swampbee

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020 01:47 PM EDT