Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sachin_naturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 05:47 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varmax

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 08:22 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpparsons

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 11:50 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amatyasharma

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 11:18 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shuklasd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2022 09:50 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anubhav-agarwal

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 12:47 ΜΜ IST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gopisundar

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Udaipur, IN-RJ, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suma12

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 10:29 ΠΜ IST

Τόπος

Nandanavana Layout (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayarakesh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 04:10 ΜΜ IST

Περιγραφή

Nymph moulting

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anirudha4

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 07:47 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paragshinde

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 05:20 ΜΜ IST

Περιγραφή

we still not confirm about This Russells viper because of russells viper geaographic range.. and there is only manipur state we found russells viper in north east india (7 sister).Russells viper ventral scale i showed in picture & we are doing study on it and trying solve this mystery.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deemopahan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 08:38 ΠΜ IST

Περιγραφή

Indian Grey Mongoose with Russell's Viper kill, Bannerghatta Walk, 021023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsamantis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 09:44 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viraljoshi

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 02:36 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viraljoshi

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 02:40 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemant

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 11:24 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suma12

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 03:44 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kunikimu

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 08:06 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viraljoshi

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 10:36 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drpadhiyar

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 03:32 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karthik_83

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 09:50 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nani_

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 08:30 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaidyar

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 05:22 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 11:59 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ananding

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2004

Τόπος

Gobardiya, Nepal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanmartins

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 05:46 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sankarkdas77

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2015

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lohityt

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023

Τόπος

Mala (Google, OSM)

Περιγραφή

Golden-backed Frog
Mushroom grown on frog body

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 11:08 ΠΜ IST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashwinv

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subbu107

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 12:53 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature_lover_srijan

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 04:27 ΜΜ IST

Περιγραφή

A pair of rock agamas mating

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herman8

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 04:57 ΜΜ IST

Περιγραφή

Observed incapacitating and subsequently feeding on a giant millipede

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shivaprakash

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2012 10:50 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acharya_mr

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 10:33 ΠΜ IST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subbu107

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 09:00 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aadhithan

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 10:52 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harshaj

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 08:04 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυλλοειδή (Υπεροικογένεια Psylloidea)

Παρατηρητής

hayath_mohammed

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2019 02:00 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonpradhan

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 07:17 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nisha23

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 10:25 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaidyar

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 05:30 ΜΜ IST

Περιγραφή

With wasp kill

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayath_mohammed

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 06:27 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spidersandthesea

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2010 11:23 ΠΜ IST

Τόπος

Agumbe (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amith_kiran

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022

Τόπος

Turahalli Forest (Google, OSM)

Περιγραφή

Pteromalidae parasitoid wasps on stink bug eggs .
Bangalore, Karnataka, India.
September 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deekshith1

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 06:00 ΜΜ IST

Περιγραφή

Parasited caterpillar (Parasitic wasp laid eggs on its back)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

somnath1

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 07:26 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acharya_mr

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 10:22 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 08:38 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhikachhaparia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 03:09 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 08:54 ΜΜ IST

Τόπος

Padangady (Google, OSM)

Περιγραφή

Entomopathogenic fungi on tetragnathid

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonpradhan

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 07:47 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chinmay_c_m

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 11:08 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 06:59 ΜΜ IST

Τόπος

Acharimule (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhishektimothygopal

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 11:13 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subbu107

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 08:28 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aadhithan

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 11:33 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karthikeyan_srinivasan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauryarahuln

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 07:30 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_forest_spirit

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Madhya Pradesh, IN (Google, OSM)

Περιγραφή

Second record, this time from March, soon after a summer thunderstorm - associated with emergence of alate termites.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karthikeyan_srinivasan

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 08:04 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

csbandi

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 06:16 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayath_mohammed

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023

Τόπος

Bangalore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

acharya_mr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 09:14 ΜΜ IST

Περιγραφή

Need proper ID, I'm unable to find what is this behaviour

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)

Παρατηρητής

suraj_sampath

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 06:52 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anubhav-agarwal

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 12:55 ΜΜ IST

Περιγραφή

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chinmay_c_m

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 10:15 ΠΜ IST

Τόπος

Sunkalpalya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chinmay_c_m

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 04:40 ΜΜ IST

Τόπος

Bangalore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subbu107

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 09:45 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 11:03 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashwinv

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022

Τόπος

Tube House 4 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stalinsm

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 02:44 ΜΜ IST

Περιγραφή

Rufous woodpecker in what looked like an ant or hornet nest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavan_tavrekere

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 08:54 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kishorenath

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 09:34 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 12:32 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goudagururaj

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 06:19 ΜΜ IST

Περιγραφή

Theridiidae with scorpion kill

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 11:11 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

premgarg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 06:59 ΠΜ IST

Περιγραφή

Along with other bird calls like bulbul, prinia and coppersmith barbet the main call is of a white bellied drongo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shubha2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 05:21 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

attong

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2023 02:23 ΜΜ IST

Περιγραφή

Seneng

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crittersbygaurav

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 02:54 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσωπίδες (Οικογένεια Chrysopidae)

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 06:52 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 05:44 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bijoy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 11:25 ΠΜ IST

Περιγραφή

Laying eggs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 05:38 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 09:25 ΜΜ IST

Περιγραφή

pupa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drnamgyal04

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 04:39 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanmukhavarma

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 11:27 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σμυρναλκυόνη (Halcyon smyrnensis)

Παρατηρητής

jonhakim

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 08:30 ΠΜ IST

Περιγραφή

I watched him beat that mouse for ten minutes (and he started before I saw him) before he finally swallowed. Truncated video here:

https://www.youtube.com/watch?v=zlX2S-qc1II

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vipinbaliga

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 07:38 ΜΜ IST

Περιγραφή

Risking it all - Anil's bush frog

While I was photographing this pair of Anil's bush frogs in amplexus I noticed a beetle wander into the frame. I thought at least one of the frogs might make a quick meal out of it. The Beetle was scurrying all over the leaf when it stumbled upon a soft moist obstacle in its path - the pair of frogs in amplexus. It quickly climbed on the frogs and without giving a second thought nibbled at the male frog's eye. The male frog immediately winced and closed its eye lid forcing the Beetle to scurry away.

I am sure the male was ready to risk his life and limb for some love that night :-D

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 11:25 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayath_mohammed

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021

Τόπος

Bangalore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayath_mohammed

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayath_mohammed

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022

Τόπος

Bangalore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 05:44 ΜΜ IST

Τόπος

Kalalavadi (Google, OSM)

Περιγραφή

Spiders have tendency to mimic ants :)
Here is one which is mimicking Mutillidae .
Mutillidae wasp family are known as velvet ants,because females are wingless and they resembles large hairy ants.
Wasp itself looks like an ant and here is a spider mimicking that wingless wasp!
Here is
Velvet-ant Mimicking Spider
Coenoptychus pulcher
From grasslands of Mysuru.
January 2023.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 06:17 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vikrantk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 08:05 ΜΜ IST

Περιγραφή

Assasin bug with a cricket kill?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashwinv

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 08:52 ΠΜ IST

Περιγραφή

Some beetle grub?! It had created a crazy stone-like casing for itself.

https://www.youtube.com/shorts/8kHnsrIzXqo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drnamgyal04

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 02:45 ΜΜ IST

Περιγραφή

Wingspan: 56mm